Styrker arbeidsmiljøet i mindre bedrifter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
To bibliotekarer snakker sammen på arbeidsplassen. Foto.
Verneombudet har en viktig rolle i store og små bedrifter. 1. januar i år fikk flere tusen arbeidstakere bedre vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Styrker arbeidsmiljøet i mindre bedrifter

Fra 1. januar fikk flere tusen arbeidstakere bedre vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven. - Der man har verneombud, fungerer det systematiske og forebyggende arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet bedre, sier LO-nestleder Steinar Krogstad.

Arbeidsmiljø

Alle virksomheter i Norge skal ha verneombud. Er det færre enn 5 arbeidstakere ved virksomheten, kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Før 1. januar 2024 gikk denne grensen ved 10 arbeidstakere, men ble endret nettopp grunnet viktigheten av vervet for arbeidstakernes arbeidsmiljø. 

- Formålet med arbeidsmiljøloven er å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

Endringene skjer i arbeidsmiljøloven og innebærer at alle virksomheter med fem eller flere ansatte, må ha verneombud. I tillegg må virksomheter med 30 eller flere ansatte ha arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det betyr at fra nyttår måtte 41 000 nye virksomheter innføre verneombudsordning. 

Er denne nyheten interessant? Meld deg på LO Norges nyhetsbrev for flere slik nyheter.

Skal sikre et trygt og godt arbeidsmiljø 

- Formålet med arbeidsmiljøloven er å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Det betyr blant annet å sikre full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Et av verktøyene som brukes for å oppnå dette er verneombud. Vi har hatt ordningen siden 1956, og det viser seg at det er en god ordning. Der man har verneombud, fungerer det systematiske og forebyggende arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet bedre, sier LOs 2. nestleder, Steinar Krogstad.  

Han viser til at verneombudet skal være en ressursperson, som skal påse at loven, forskrifter og rutiner som omhandler arbeidsmiljøer følges. Ombudet skal melde fra og gi råd til arbeidsgiver, varsle og eventuelt stanse arbeid. 

Les også: Verneombud ble fratatt sine verv og fikk avskjed fra Ikea.

Uformelt i små bedrifter 

- Det er forsket på små virksomheter og HMS-arbeidet deres. Et av funnene er at den ofte nære og uformelle måten arbeidsgiver og arbeidstakere forholder seg til hverandre på, fører til mindre systematikk. Manglende erfaring med hendelser fører til manglende vurdering av mindre opplagte risikosituasjoner, sier Krogstad. 

Han mener for eksempel det er større tilbøyelighet i mindre virksomheter for å føre skader og ulykker på kontoen for uflaks, eller at man har en dårlig dag, i stedet for å ta det inn i HMS-arbeidet.   

Fafo stiller, i en rapport om HMS-arbeid i norske virksomheter, spørsmål om hvorvidt det er fornuftig at de minste virksomhetene kan avtale seg bort fra verneombudsrollen. De påpeker manglende HMS-ressurser, og at verneombud har en viktig pådriverrolle. 

- Verneombudet skal være den formelle og uavhengige stemmen opp mot arbeidsgiver, sier Krogstad. 

Psykososialt arbeidsmiljø 

Også når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø har verneombudets rolle blitt styrket. Nå er det presisert i loven at verneombudet også skal «særlig påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt». I tillegg skal verneombudene også påse arbeidsmiljøet for innleide arbeidstakere. Det samme gjelder for selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten 

En siste endring i arbeidsmiljøloven som er verdt å nevne, og som påvirker det systematiske HMS-arbeidet, er terskelen for når en virksomhet skal ha AMU. Nå skal det opprettes AMU der det er 30 eller flere arbeidstakere. Tidligere var denne grensen 50. Dersom en av partene krever det, skal AMU opprettes også der det er mellom 10 og 30 arbeidstakere. 

Kontakt

Besøksadresse

Landsorganisasjonen i Norge
Torggata 12 
N-0181 Oslo
Norge

 

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for pressen.

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no