Du skal bli friskere av å gå på jobb

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Eldre ansatt hilser på yngre medarbeider.
- Det er bra at Arbeidstilsynet bruker de reaksjonsmulighetene de har fått. At det gis flere gebyrer for brudd på arbeidsmiljøloven.

Du skal bli friskere av å gå på jobb

Arbeidstilsynet gjennomfører flere tilsyn, finner flere brudd og gir flere gebyr. - Det er bra at Arbeidstilsynet bruker de reaksjonsmulighetene de har fått, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Arbeidsmiljø

Vi har et godt arbeidsmiljø i Norge. De fleste har trygge og gode jobber. Likevel merker Arbeidstilsynet at deler av arbeidslivet betydelige og alvorlige arbeidsmiljøutfordringer hvor det både er et behov, og et stort potensial, for forbedring. 

Les Arbeidstilsynets årsrapport her

I 2023 gjennomførte Arbeidstilsynet 12 808 tilsyn på norske arbeidsplasser. Det ble avdekket ett eller flere brudd i 74 prosent av tilsynene og 69 prosent av tilsynene ble fulgt opp med minst én reaksjon. Både antall tilsyn og antall brudd øker fra 2022. Samtidig vedtok Arbeidstilsynet rekordmange overtredelsesgebyrer i fjor.

Loven må følges

- Det er bra at Arbeidstilsynet bruker de reaksjonsmulighetene de har fått. At det gis flere gebyrer for brudd på arbeidsmiljøloven. Det er en grunn til at vi har en arbeidsmiljølov. Det er fordi arbeid skal være helsefremmende. Men da må også loven følges, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Trude-Tinnlund-LO-Norge_E3A9831.jpg

LO-sekretær Trude Tinnlund

- Regjeringen har gitt Arbeidstilsynet muligheten til å gi strengere reaksjoner mot de som begår lovbrudd. Det ser vi konsekvensen av her, legger hun til.

For mange blir syke

Hun viser til at for mange arbeidstaker er ikke arbeidet helsefremmende. Fortsatt er det alt for mange som dør eller blir alvorlig skadet i ulykker på jobb. Samtidig blir for mange syke av forhold i arbeidsmiljøet. Arbeidsrelatert kreft er fremdeles et alvorlig problem og det er tusenvis av stressrelaterte sykefravær.

- Arbeidsmiljøet skal være godt, skadefritt og sykdomsfritt. Du skal bli friskere av å gå på jobb, ikke sykere. Vi er ikke i nærheten av det ennå. Arbeidsgiverne skal etter loven jobbe systematisk med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.  De som bryter loven må merke det, sier Tinnlund.

For mye henlegges

Hun mener det er bra at tilsynet bruker overtredelsesgebyr mer aktivt. Samtidig har LO vært opptatt av at kriminelle forhold ikke må avkriminaliseres ved at man bare bøtelegger forhold som burde vært anmeldt.

- Vi registrerer at tilsynet har en liten økning i antallet anmeldelser, blant annet for lønnstyveri, falsk forklaring og dokumentforfalskning, men fremdeles ser vi at politiet henlegger for mye. 74 av de 205 sakene Arbeidstilsynet har anmeldt de siste fem årene, er blitt henlagt. Det er for mye, sier Tinnlund.

Pensjonsforliket: Dette må til for at folk skal kunne stå lengre i jobb