Valg 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaValg 2023

Bilde av folk på gata. Illustrasjon.
Foto: Shutterstock/NTB

Valg 2023

Mandag 11. september 2023 var det kommune- og fylkestingsvalg i Norge.

Det er ikke første gang vi kaller et valg for et retningsvalg. Men det er nettopp det årets valg er. Det handler om hvordan kommunen du bor i skal være. Det handler om å sikre et trygt arbeidsliv, med hele stillinger og faste jobber. Se til at sosial dumping og kriminelle aktører ikke får ødelegge. At våre skattepenger går til å skape god omsorg for kommunens innbyggere og ikke i lomma til kommersielle selskaper og rike eiere. At alle under fagutdanning skal få læreplass. Og at alle barn skal få delta i fellesskapet, ikke stå utenfor fordi fritidsaktiviteter koster for mye.

Et viktig retningsvalg

Gjennom det siste året har LOs medlemmer deltatt i en medlemsdebatt om hvordan vi kan få et bedre arbeidsliv og bedre velferd i kommunene. Over 80 000 medlemmer har svart hva de mener er de viktigste politiske sakene:

  • Velferden må drives av fellesskapet. Barnehager, skole og eldreomsorg er ikke til for å skape overskudd for private selskaper.
  • De ansatte må få tid og muligheter til å gi god omsorg.
  • Alle barn og unge må få ta del i fellesskapet.
  • Trygge jobber gir trygge ansatte – en solid grunnbemanning med trygge ansatte i faste, hele stillinger er det som gir best velferd.
  • Kommunen må bidra til et seriøst arbeidsliv.
  • Vi trenger flere læreplasser.

Et valg i en urolig tid

Det er ikke få utfordringer som ligger foran oss. Vi har nettopp kommet ut fra en lang og alvorlig pandemi. Det er krig i Europa. Prisene øker og folk har merkbart dårligere råd. Arbeiderbevegelsen vet at det kun er én måte å møte store utfordringer på; I fellesskap. Det er i fellesskapet vi kan løse kriser, og bare der. Det betyr at vi trenger kommuner og politikere som trygger velferden og fellesskap fremfor kommersialisering og mer makt på få hender.  

Forhåndsstemming

Selve kommune- og fylkestingsvalget gjennomføres 11. september. Men i år som tidligere kan du stemme før den datoen, hvis det passer bedre. I år er forhåndsstemmeperioden fra 10. august til og med 8. september. 

Temaer vi jobbet med i valget