Norsk helse- og omsorgssektor: Trenger flere faste ansatte i hele stillinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en sykepleier
Adobe Stock GIR BEST VELFERD: En solid grunnbemanning med trygge ansatte i faste og hele stillinger, er det som gir best velferd. Derfor mener både LO og LOs medlemmer at kommunene må ansatte flere medarbeidere, i faste hele stillinger.

Norsk helse- og omsorgssektor: Trenger flere faste ansatte i hele stillinger

Økende vikarbruk påfører norske kommuner massive kostnadsøkninger. Samtidig svekkes både jobbtryggheten for de ansatte og velferdstilbudet for brukerne.

Valg 2023

Norsk helsevesen er under press. LO mener løsningen må ligge i å få opp bemanningen i helsetjenesten, så alle sikres riktig og rettferdig helsehjelp, over hele landet. Den økende bruken av innleie fra bemanningsbyråer er en trussel mot dette viktige prinsippet.    

Norsk helsevesen er helt avhengig av dyktige fagfolk for å fungere. Mange forteller nå at de opplever egen jobbsituasjon som stadig mer krevende. Det er dessverre vanskelig å løse bemanningsutfordringene over natten, men med flere ansatte i hele, faste stillinger ville kommunene hatt større handlingsrom. Derfor mener vi bemanningsbyråene er en alvorlig trussel mot det offentlige helsevesenet. Fortsetter vi å svekke den offentlige helsetjenesten, så kollapser den.  

Det er fullt forståelig at mange ansatte i den offentlige helsetjenesten varsler om krevende arbeidsforhold. Løsningen må imidlertid ligge i en større satsing på styrking av det offentlige helsetilbudet. En stor del av utfordringen i dag er den økende bruken av midlertidige ansatte fra vikarbyråene, som bidrar til å gjøre arbeidsdagene langt tøffere de som er fast ansatt i det offentlige.   

Norske kommuner brukte 1,76 milliarder på vikarer 

Norske kommuner sliter med å rekruttere nok fagfolk innenfor helse- og omsorgssektoren. Derfor blir de stadig mer avhengige av private bemanningsbyråer for å ha nok helsepersonell på jobb til å levere livsviktige tjenester til befolkningen. En kartlegging fra 2021 viste at kommunene brukte 1,76 milliarder kroner på vikarbyråer, hele 37 prosent mer enn året før.

Mangelen på nok faste ansatte går ikke bare hardt utover økonomien i norsk helsevesen. Skoghaug mener den også ødelegger norsk helsesektor, fordi den får konsekvenser for kvaliteten på helsetjenestene og arbeidsforholdene på den enkelte arbeidsplass. I altfor mange norske kommuner har helsepersonell i dag små stillingsbrøker mot sin vilje, og må jakte ekstravakter innenfor både eldreomsorgen, i barnehagene og innenfor skolefritidsordningen. Arbeidstakere som leies inn til kommunene via bemanningsbyråer, mister dessuten viktige rettigheter som de ville hatt krav på dersom de var direkte ansatt i kommunene.  

Trygge jobber gir trygge ansatte, og trygg omsorg. Flere faste ansatte i hele stillinger skal være normen i norsk helsevesen. Både ved sykehusene og i kommunene gir dette større muligheter for å lage gode vakt- og turnusordninger. Det er både fagfolkene og brukerne tjent med.   

En solid grunnbemanning med trygge ansatte i faste og hele stillinger, er det som gir best velferd. Derfor mener både LO og LOs medlemmer at kommunene må ansatte flere medarbeidere, i faste hele stillinger, fremfor å leie inn dyr og midlertidig arbeidskraft fra private vikar- og bemanningsbyråer.  

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no