Alle barn og unge skal få ta del i fellesskapet der de bor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en skoleelev
Maskot/NTB FORUTSIGBAR SKOLEHVERDAG: LO mener at trygge økonomiske rammer for fellesskolen er en forutsetning for en forutsigbar skolehverdag, med mulighet til langtidsplanlegging og nok bemanning. Det er viktig for de ansatte og det er viktig for elevene.  

Alle barn og unge skal få ta del i fellesskapet der de bor

Det er ikke lommeboka til foreldrene som skal bestemme om barn og unge får bli med på fotball-laget, kan marsjere med korpset på 17. mai eller får lære å spille fiolin på kulturskolen. Det er det ansvarlige politikere som skal bestemme.

Valg 2023

Vi vet at så mange som 115 00 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Og vi vet at fattigdom nedarves i generasjoner. Og ikke nok med det: Når forskjellene mellom de som sitter godt i det og de som må snu på krona øker, vet vi også at flere og flere barn vil havne i den siste kategorien. Økte forskjeller rammer barn og unge hardt. 

Økte forskjeller rammer hardt 

«Det kreves en landsby for å oppdra et barn», heter det. Det mener vi i LO og. Det er derfor dette med fellesskap er så viktig for oss. Det er i fellesskapet de store utfordringene løses, det er her vi klarer å skape trygge kommuner for folk å bo i – og det er i fellesskapet de mest sårbare blant oss, som barn og unge, skal bli tatt vare på.  

Derfor er det viktig med et skolesystem som er inkluderende og som bidrar til utjevning. Trygge økonomiske rammer for fellesskolen er en forutsetning for en forutsigbar skolehverdag, med mulighet til langtidsplanlegging og nok bemanning. Det er viktig for de ansatte og det er viktig for elevene.  

Mental helse blant barn og unge 

Koronapandemien har gjort barn og unge mer utsatt for utenforskap og psykiske problemer. Og nettopp derfor er vårt mål om at barn og unge skal kunne delta i breddeidrett, korps og andre fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomiske forutsetninger og hvor en bor avgjørende for å ivareta alle som står på terskelen til voksenlivet.  

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no