Derfor engasjerer LO seg i valgkampen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Folkets hus
SYNLIGGJØR FORSKJELLENE: LOs oppgave i valgkampen er å synliggjøre forskjellene mellom de politiske partiene og hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil få for arbeidstakerne. LO vil kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.  

Derfor engasjerer LO seg i valgkampen

Utfallet av lokalvalget i september er viktig for folk, både som innbyggere og som arbeidstakere. Derfor engasjerer LO seg i valgkampen.

Valg 2023

Vanlige folk trenger arbeiderbevegelsens stemme også i besluttende organer i samfunnet.  Derfor vil LO bidra til å sikre flertall i landets kommuner for et sterkere felleskap og en sterkere velferdsstat.  

Med en million medlemmer er LO er landets ledende og største arbeidstakerorganisasjon. Vi er en åpen og demokratisk organisasjon som ønsker å påvirke samfunnsutviklingen i tråd med medlemmenes interesser og vedtak. Det skjer overfor myndighetene, arbeidsgiverne og alle de politiske partier. 

Styrke velferdsstaten 

I vedtektene står det at LO skal arbeide for videreutvikling av den demokratiske styreform vi har i Norge. Å motivere medlemmene til å stemme, samt å synliggjøre hva de politiske partiene står på ser vi som en del av denne oppgaven. Det står også at vi skal arbeide for styrking av velferdsstaten, videreutvikling av økonomisk demokrati, medbestemmelse i arbeidslivet og rettferdig fordeling av samfunnsgodene. 

 Derfor oppfordrer vi medlemmene til å stemme på partier som deler disse verdiene.  

Synliggjøre forskjeller 

LOs oppgave i valgkampen er å synliggjøre forskjellene mellom de politiske partiene og hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil få for arbeidstakerne. LO vil kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.  

LO kan støtte og samarbeide med partier som stiller seg bak våre mål, og som bygger på det parlamentariske demokratiet som styringsform, anerkjenner den viktige jobben som gjøres av våre tillitsvalgte på alle nivå, og den sentrale rollen det norske tre-partsamarbeidet har.  

Trygge arbeidsplasser og god velferd 

Det formelle fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet er vedtatt i LOs demokratiske organer, er en forutsetning for arbeiderbevegelsens styrke, og har bidratt til å bane veien for vesentlige velferdsreformer.  

Våren 2023 gjennomførte vi en medlemsdebatt der vi spurte LO-medlemmene om hvilke saker som er viktigst for dem. 82 366 medlemmer har sagt sin mening. Konklusjonen er klar: Medlemmene ønsker politiske flertall som satser på trygge arbeidsplasser og god velferd for alle.  

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no