Vegvesenet inngår avtale med LO mot arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Signering av avtale i LOs sekretariat i Oslo
- Det er viktig for Statens vegvesen å forebygge og avdekke useriøs og kriminal aktivitet i våre vegprosjekt. Samarbeidet med LO vil vi styrke dette arbeidet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Vegvesenet inngår avtale med LO mot arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen

Statens vegvesen og LO har skrevet under en samarbeidsavtale for å forebygge arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen.

Sosial dumping

- Det er viktig for Statens vegvesen å forebygge og avdekke useriøs og kriminal aktivitet i våre vegprosjekt. Samarbeidet med LO vil vi styrke dette arbeidet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Vegvesenet har i flere år jobbet for å sikre gode forhold for ansatte som jobber i prosjektene til vegetaten.

Les også:  Styrke seriøsitetskrav i offentlige innkjøp

Internasjonalt arbeidsliv

Davik mener at et internasjonalt arbeidsliv med flere utenlandske entreprenører har gjort det mer krevende å holde oversikt over alle avtaler som skal sikre gode arbeidsbetingelser for ansatte som jobber på norske vegprosjekt.

- Avtalen med LO er et virkemiddel vi ønsker å prøve ut for å styrke arbeidet vi allerede gjør, sier Davik.

- Liten kunnskap om norske lover

LO har siden tidlig på 80-tallet ved oppstart av utbyggingen av gassanlegget på Kårstø, fulgt opp anleggsbransjen. Senere har LO fulgt opp blant annet utbygging av OL-anleggene i 1994, i flere prosjekt ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Operaen, Follobanen, samt en rekke olje- og gass-utbygginger de siste årene.

Innleie av arbeidskraft, arbeid i høyden, språk og oppfølginga av HMS spørsmål er noe av det som gir utfordringer i prosjekt de er inne i.

- Våre folk opplever at det kan være utfordrende å følge opp utenlandske selskaper når det gjelder lovverket. Kunnskapsnivået er varierende, sier Truls Olav Strand Nilsen. Han er seksjonsleder/anleggssekretær i LO, og følger opp anleggskoordinatorene.

Les også: Krafttak mot sosial dumping i transport

Arbeidsfolk skal ha det bra

LO har for tiden 14 LO-koordinatorer, fordelt over hele landet. Dette er erfarne medarbeidere med lang bakgrunn som tillitsvalgte. Mye av tiden blir brukt ute på anlegg for å snakke med ansatte og tillitsvalgte. Det er viktig å følge opp arbeidstidsordninger, arbeidsmiljø, verneutstyr og innkvartering.

- Våre folk skal bidra til at arbeidsfolket har det bra og at lover, forskrifter og avtaleverk følges, sier Strand Nilsen.

vegvesenet_del2.jpg
Truls Olav Strand Nilsen (LO) og  Kjell Inge Davik i Statens vegvesen undertegnet onsdag en samarbeidsavtale for å forebygge arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen.

Flere vegprosjekter

Det legges opp til fire LO-koordinatorer hos Statens vegvesen. Med det blir Statens vegvesen den byggherren som vil ha flest LO-ansatte ute på anleggsplassene.

Avtalen sikrer at flere store utbyggingsprosjekter skal følges opp av LO-koordinatorer:

  • Ring 1 og E39 Gartnerløkka/Kolsdalen i Oslo og Kristansand
  • Prosjekt Salten + bypakke Bodø (Bodø/Fauske)
  • E136 Breivika – Lerstad/Bypakke Ålesund
  • E39 Rogfast – ev. andre prosjekter I Rogaland - Stavanger.

Sotrasambandet

Vegvesenet har også innledet et samarbeid med Skatteeaten og A-krimsenteret hvor de følger opp Sotrasambandet i Bergen.

- Det er viktig å ha en bred front for å sikre at det er de seriøse aktørene som jobber for oss, sier Davik.

Kontakt