Regjeringen avvikler au pair-ordningen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regjeringen avvikler au pair-ordningen

Sosial dumping

- Mennesker som er i jobb, skal ha riktig lønn og gode arbeidsvilkår. Det har ikke vært tilfelle i au pair-ordningen. Skal man ansette noen til å jobbe hjemme hos en, må man betale skikkelig lønn, sier LO-nestleder Sissel M. Skoghaug.

- Slik au pair-ordningen har utviklet seg, har det gått fra en kulturutveksling til å bli en ordning for skjult import av billig utenlandsk arbeidskraft, som ikke har det samme vernet som vanlige arbeidstakere. I tillegg er det avdekket flere tilfeller der au pairen blir utnyttet, legger hun til.

Underbetalt arbeidskraft

- Den tiden der au pair-ordningen reelt sett var en kulturutvekslingsordning er forbi. Vi må tørre å kalle ordningen det den er: Underbetalt arbeidskraft, sier Per Vidar Kjølmoen som er stortingsrepresentant og fagligpolitisk ansvarlig for Arbeiderpartiet.

Forslaget om avvikling har vært på høring, og regjeringen har nå konkludert med at muligheten for å søke oppholdstillatelse som au pair i Norge, fjernes.

LO-nestlederen støtter regjeringens avgjørelse om at au pair-ordningen snart er historie.

- Au pair-ordningen er gammeldags. Det er en ordning fra en annen tid, som i dag ligner mer en tjenerordning enn en kulturutvekslingsordning. Regjeringen ønsker et arbeidsliv med skikkelige arbeidsforhold, også når arbeidet skjer i hjemmet, sier Per Vidar Kjølmoen.

Gode overgangsordninger

Det legges opp til gode overgangsordninger, slik at en avvikling ikke går på bekostning av de au pairene som allerede er her. Familier som ønsker hjelp i hjemmet, til for eksempel barnepass eller husarbeid, vil kunne ansette en person til å gjøre dette. Slike ansettelser må tilfredsstille reglene om arbeid i arbeidsgivers hjem. Som blant annet skriftlig arbeidsavtale, regler om arbeidstid og lønn, og regler om oppsigelse.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no