Snart kan du få egen pensjonskonto

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Franke + Mans / Plainpicture / NTB

Snart kan du få egen pensjonskonto

Fra 2021 innføres endelig egen pensjonskonto, slik  LO/Fellesforbundet og  NHO/Norsk Industri tok initiativ til  ved tariffoppgjøret i 2016.  Sjekk ut norskpensjon.no!

LO-advokatene

1,5 millioner arbeidstakere med innskuddspensjonsordning vil i løpet av 2021  få samlet sin pensjonsopptjening fra nåværende og tidligere arbeidsgivere på én konto. Det reduserer administrasjonskostnadene og  gjør egen pensjonsopptjening mer oversiktlig for den enkelte. (se her for info fra regjeringen).  

Med mindre arbeidstaker selv velger noe annet, vil  alle pensjonskapitalbevis som arbeidstaker har opptjent hos tidligere arbeidsgivere samles  på én  pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Denne flyttingen starter 1. mai 2021.  Opptjeningen man har hos nåværende arbeidsgiver vil også gå til denne pensjonskontoen.  

Som tidligere bestemmer arbeidstaker selv hvordan midlene på pensjonskontoen skal investeres:

Fra lav aksjeandel med lavere risiko, men tilsvarende lavere avkastningsmuligheter – til høy aksjeandel med høyere risiko og tilsvarende høyere avkastningsmuligheter. 

Valget vil nå påvirke  alt som står på pensjonskontoen – altså  opptjening både fra tidligere og nåværende arbeidsforhold.  

Arbeidstaker kan også velge å ha  sin pensjonskonto hos en annen leverandør  enn den arbeidsgiver har valgt. Det kan for eksempel være hos egen bankforbindelse, eller en leverandør som er rimeligere eller har andre investeringsvalg som arbeidstaker  ønsker. Arbeidstaker må i så fall selv dekke eventuelle merkostnader ved en slik løsning.  

Dersom arbeidstaker  ikke  ønsker  at  tidligere pensjonsopptjening  skal samles på én konto kan man reservere seg mot dette. Denne muligheten åpner 1. februar 2021, og reservasjonen må gjøres innen tre måneder. Det gjøres på norskpensjon.no, hvor man etter hvert også vil kunne se mer informasjon om egen pensjonsopptjening.  Om arbeidstakeren aktivt gir samtykke til overføring, fremskyndes overføringen til egen pensjonskonto!

Merk at ytelsespensjon og fripoliser fra disse, hybridpensjon og pensjonsbevis fra disse, offentlig tjenestepensjon, samt privat pensjonssparing ikke inngår i egen pensjonskonto.

En viktig forbedring er at det fra 1. januar 2021 ikke lengre er krav om minst 12 måneder ansettelse, for å ha rett til å ta med opptjent pensjon fra arbeidsforhold med innskuddspensjon. Slutter man etter 1. januar 2021, har man krav på opptjent pensjon uavhengig av varigheten på ansettelsesforhold.