Oppsagt og syk – har jeg fortsatt rett til å stå i stilling?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Marcu Ovidu/AdobeStock

Oppsagt og syk – har jeg fortsatt rett til å stå i stilling?

Når en arbeidstaker blir oppsagt og grunnlaget for oppsigelsen blir bestridt, har arbeidstaker i de fleste tilfeller rett til å stå i stilling til tvisten er løst. Men hva hvis du er for syk til å jobbe?

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Retten til å stå i stilling

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-11. Men hva gjelder hvis arbeidstaker er syk og ikke kan arbeide i sin opprinnelige stilling, og er avhengig av omplassering for å kunne utføre arbeid?

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

At man står i stilling, vil si at både arbeidstakers og arbeidsgivers plikter består. Dette gjelder også dersom arbeidstakeren er syk og trenger tilrettelegging. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt strekker seg svært langt, og det er i disse situasjonene ingen unnskyldning at arbeidstakeren er sagt opp.

Når man ikke kan utføre arbeid av helsemessige årsaker

Problemstillingen var aktuell i en oppsigelsessak i en stor kommune for litt siden. Arbeidstakeren kunne av helsemessige årsaker ikke arbeide i den stillingen hun var ansatt i. Arbeidstakeren hadde bestridt oppsigelsen hun hadde mottatt, og det ble i hovedsaken anført fra arbeidstakers side at tilretteleggingsplikten ikke var oppfylt. Hun hevdet at hun måtte omplasseres, og at det var omplasseringsmuligheter i kommunen. 

Omplassering imens den ansatte står i stilling

Det ble anført at tilretteleggingsplikten tilsa at hun måtte få prøve seg andre steder i kommunen også mens saken pågikk, altså mens hun sto i stilling. Siden hun ikke kunne arbeide i den opprinnelige stillingen, var realiteten for henne at hun ble utestengt fra arbeid, til tross for at hun sto i stilling. Arbeidsgiver hadde heller ikke begjært fratreden, slik de har mulighet til.

Urettmessig utestengelse

Hun krevde da gjeninntreden på grunn av urettmessig utestengelse. Arbeidsgiver mente hun ikke kunne gjeninntre, siden hun ikke kunne arbeide i sin opprinnelige stilling. 

Fikk medhold i lagmannsretten 

Arbeidstakeren fikk til slutt medhold i Gulating lagmannsrett (LG-2019-181842), og arbeidsgivers anke til Høyesterett ble forkastet (HR-2020-329-U). Lagmannsretten kom til at hun var ulovlig utestengt fra arbeidsstedet, og at hun hadde rett til å gjeninntre i sin stilling.

Gjelder arbeidsforholdet, ikke den aktuelle stilling

Retten skriver at det ikke er et krav om at man må kunne gjeninntre i sin opprinnelige stilling, men at det snarere er gjeninntreden i «arbeidsforholdet» man har krav på.

Tilretteleggingsplikt og omplasseringsplikt for arbeidsgiver gjelder også mens man står i stilling.