Endringsoppsigelser ble kjent ugyldig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Siv Dolmen

Endringsoppsigelser ble kjent ugyldig - medlemmer fikk kr. 100 000 i erstatning

Denne uke avsa Romerike og Glåmdal tingrett dom i sak mot Lørenskog kommune om endringsoppsigelse av tre avdelingsledere i Bo- og omsorgstjenesten i Lørenskog kommune

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Ansatte med lengre ansiennitet ble sagt opp

Antall avdelingsledere ble i forbindelse med omorganisering redusert får åtte til fem. De tre avdelingslederne i saken ble ikke tilbudt å fortsette i avdelingslederstilling etter omorganiseringen, på tross av svært lange ansienniteter som avdelingsledere i kommunen (13, 14 og 23 år).

Fire av de fem som fortsatte i avdelingslederstillinger hadde betydelig kortere ansiennitet. De tre ble i stedet tilbudt underordnede stillinger, hvilket de etter en stund aksepterte med forbehold for rettslig prøving av endringsoppsigelsene.

Dommen legger til grunn at degraderingen var å anse som en oppsigelse, som var formuriktig og ugyldig etter aml § 15-5.

Oppsigelsene var usaklige

Retten fastslår dessuten at oppsigelsene er usaklige etter aml §§ 15-7 og 15-12. Dette etter en samlet vurdering basert på usaklig utvelgelse, manglende etterprøvbarhet av beslutningen, manglende forhåndsvarsel etter forvaltningsloven, brudd på drøftingsplikten mv.

Retten legger til grunn at de tre avdelingslederne hadde rettskrav på å beholde avdelingslederstillinger etter omorganiseringen. De ble tilkjent tort og svie erstatning med kr 100.000 for to av dem, den tredje ble tilkjent kr 115.000 pga særlig kritikkverdige forhold under saken.

Det ble ikke gitt medhold i kommunens krav om at de ikke skulle gjeninntre i stillingene.

Lørenskog kommune ble også dømt til å betale arbeidstakernes saksomkostninger med kr 645.000,- i tillegg til egne advokat utgifter.

LO-advokat Elisabeth Grannes bisto medlemmene og forbundet i saken.