metoo_sak_til_høyesterett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Norges Høyesterett

Metoo-sak til Høyesterett

Før jul omtalte LO-advokatenes Facebookgruppe saken hvor en kvinnelig ansatt ble tafset på av to kunder i en industribedrift. Den ene kunden og arbeidsgiveren ble dømt, men den andre kunden ble frifunnet. Frifinnelsen av den ene kunden er nå anket til Høyesterett

LO-advokatene

Liker du LO-advokatenes FB-gruppe: Takk for at du deler innlegg og inviterer dine FB venner til gruppa.

Faktum og handlinger

I lagmannsrettens dom er handlingene fra kunden som ble frifunnet beskrevet slik:

"A satt eller lå på kne på gulvet og utførte arbeider på en kran, da C kom bakfra og la hendene sine på ryggen hennes, på bar hud under genseren. A ble overrasket, reiste seg opp og forlot stedet uten å si noe. Lagmannsrettens bevisbedømmelse beror foruten forklaringen fra A, på forklaringen til C, som har bekreftet episoden. Lagmannsretten finner det etter bevisførselen ikke sannsynliggjort at handlingen skjedde fordi C ville fortelle A at hun ikke brukte tilstrekkelig vernetøy, slik han selv hevder, men handlingen fremstår heller ikke som utpreget seksualisert. As oppfatning om at C dro opp genseren og t-skjorta hennes for å komme til bar hud, er ikke konkretisert i slik grad at retten kan anse det bevist.

….

Den andre handlingen skjedde i bedriftens kontorlokaler i 2. etasje, i området mellom pauserommet og garderoben, sannsynligvis i tid etter den første episoden. Idet A var i ferd med å forlate pauserommet sto C foran henne, strakk ut en hånd og lot som om han ville ta henne i skrittet. A ble rasende, ba C «reise til helvete» eller lignende, og forlot stedet. "

Ikke alvorlig nok

Lagmannsretten uttaler at handlingen er av "klar seksuell karakter og objektivt sett plagsom", men likevel ikke alvorlig nok til at det innebærer seksuell trakassering i lovens forstand. Dette spørsmålet må Høyesterett ta stilling til hvis ankeutvalget beslutter at anken skal fremmes.

Lite rettspraksis om seksuell trakkassering

Grensene for hva som er seksuell trakassering har stor praktisk betydning og det er få rettsavgjørelser som gir avklaring på hvor grensene går. En dom fra Høyesterett vil derfor ha stor prinsipiell interesse, og vil også være retningsgivende for det nye lavterskeltilbudet som er lansert fra nyttår, hvor Likestillings- og diskrimineringsnemnda har fått kompetanse til å avgjøre saker om seksuell trakassering (se artikkel på LO-advokatenes FB side 09.01.2020).

Kvinnen er medlem av Fellesforbundet og forbundet støtter anke i saken. LO-advokat Tina Storsletten Nordstrøm fører saken på vegne av medlemmet.