Kranfører_fikk_ikke_lønn_mellom_oppdrag_-_tilkjent_350.000_i_erstatning.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Gul heisekran på byggeplass
Foto:Espen Bratlie/Samfoto/NTB Scanpix

Kranfører fikk ikke lønn mellom oppdrag - tilkjent 350.000 i erstatning

Kranfører i 100%-avtale fikk kun lønn når han ble tildelt oppdrag – oppreisning i Fredrikstad tingrett.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem og få informasjon om aktuelle nyheter og innlegg.

Dom fra Fredrikstad tingrett, som ble avsagt denne uke, gjaldt en kranfører som ble ansatt i et kranfirma sommeren 2018. Selskapet, som bemanner kraner på byggeplasser rundt om i Norges land, praktiserte en ordning med alternative arbeidsavtaler, en 20%-avtale og en 100%-avtale. Avtalen på 20% skulle gjelde til virksomheten fikk oppdrag på en kran den ansatte kunne kjøre fulltid.

Også etter at det var avklart at 100%-avtalen skulle gjelde, fikk arbeidstaker kun lønn når han ble tildelt oppdrag. Tildeling av oppdrag skjedde ved at daglig leder kontaktet arbeidstaker og spurte om denne kunne påta seg oppdrag, ofte med kort tidsfrist. Arbeidssted kunne være hele landet, og det var en total mangel på forutsigbarhet i oppdragene. 

Da arbeidstaker krevde lønn mellom oppdrag, ble han sagt opp. Oppsigelsen ble kjent ugyldig, og erstatningen for lønnstap reiste en rekke spørsmål.

Arbeidsgiver viste bl.a. til at arbeidstaker valgte ikke å stå i stillingen til tross for tilbud om dette. Arbeidsgiver mente derfor arbeidstaker ikke hadde overholdt sin tapsbegrensningsplikt, og at det måtte gjøres fradrag for dette i erstatningsutmålingen. 

Rettens vurderinger:

Retten var ikke enig i dette, og viste bl.a. til det å stå i stillingen er en rett og ikke en plikt. Det kunne derfor ikke tillegges vekt i arbeidstakerens disfavør at han ikke benyttet seg av denne retten. Retten sier også at det kan være en stor belastning å oppholde seg på arbeidsplassen mens oppsigelsessaken verserer, og at det i de fleste tilfeller vil være urimelig å gjøre fradrag i erstatningen av den grunn.

Arbeidsgiver ble dømt til å betale 350 000,- kr. i etterbetaling og erstatning, med tillegg av forsinkelsesrente, og saksomkostninger med kr. 82 000,-. 

 

LO-advokat Andreas van den Heuvel hadde saken for kranføreren.