Skal_det_være_en_ulempe_å_stå_samlet?_Det_skal_Høyesterett_nå_avgjøre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
svart bakgrunn med rød runding med bokstavene nav

Skal det være en ulempe å stå samlet? Det skal Høyesterett nå avgjøre

Når et forvaltningsvedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

LO-advokatene

Liker du LO-advokatenes FB-gruppe: Takk for at du deler innlegg og inviterer dine FB venner til gruppa! 

Dekning av advokatkostnader 

Ofte er ordningen med forvaltningsvedtak på det aktuelle området etablert i samfunnets interesse, og når forvaltningen trår feil, vil det ofte fremstå som rimelig at det offentlige bærer partens utgifter til å få endret vedtaket. Konsekvensen av regelen er at borgernes stilling overfor forvaltningen blir styrket. 

Når en borger skaffer seg advokat og vinner frem med sin klage vil forvaltningen derfor betale advokatkostnadene. Dette har også vært regelen når en som er fagorganisert får advokat gjennom sitt fagforbund. Kostnaden fagforbundet har hatt med advokaten har blitt dekket. Det forhold at advokatutgiftene utlignes på medlemskollektivet i fagforbundet har ikke hatt betydning. 

NAVs praksis 

I 2017 endret NAV praksis. Det ble lagt til grunn at advokatkostnaden ikke ble dekket når parten er medlem av en organisasjon som tilbyr advokatbistand uten ekstra kostnad, utover en medlemskontingent. NAV har etter dette ikke gitt dekning av advokatkostnader når medlemmer av et LO-fagforbund har vunnet frem ved hjelp av LO-advokaten. 

Solidarisk rettshjelp 

LO-forbundenes rettshjelpsordning er subsidiær. Den er et sikkerhetsnett som skal utløses når medlemmet ikke får dekning av en motpart. Ordningen er basert på at de som er medlemmer i et fagforbund ved sin kontingent står solidarisk i forhold til enkeltmedlemmets behov for advokat.  

Det vil være et signal om at det lønner seg å stå alene 

LO og Fellesforbundet har ment at det er feil at den som står alene skal få dekning for advokatkostnader, mens der man står solidarisk skal det ikke være dekning. Medlemspengene skal gå til medlemmene og ikke være en tilfeldig fordel som Staten kan nyte godt av. Det vil være et signal om at det lønner seg å stå alene.  LO og Fellesforbundet har derfor tatt kampen opp mot NAV sin praksis ved å bringe en sak om avslag på advokatkostnader inn for domstolene. Høyesterett skal nå ta stilling til om NAV sin praksis er riktig.