Fikk avslag på arbeidsavklaringspenger (AAP)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
fortvilet mann foran bygning
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fikk avslag på arbeidsavklaringspenger (AAP)

Måtte leve på almisser og lån fra venner og familie - før jul fikk han medhold i Borgarting lagmannsrett.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Et LO-medlem gikk fire år på AAP, og søkte om å få forlenget ytelsen etter daværende folketrygdlov § 11-12 annet ledd bokstav a) og b). Medlemmet hadde alvorlig slitasjeskade i begge knær, og var i perioden med AAP gjennom flere operasjoner. Han ble sagt opp fra jobben på slutten av perioden med AAP. Som følge av kjennelse i Trygderetten gikk han ett år uten å motta noen form for ytelser etter å ha jobbet i over 30 år i samme stilling. Han klarte seg ved å låne penger og motta gaver av venner og familie.

Lagmannsretten fant at medlemmet var forhindret fra å kombinere behandling og arbeidsrettet tiltak i 13 måneder og at dette var tilstrekkelig for å få forlenget AAP (som krever at hindringen er av en viss varighet).

Lagmannsretten mente - i motsetning til Trygderetten - at det heller ikke var grunn til å betvile en sykmeldingsperiode på 5 måneder. Lagmannsretten legger til grunn at ved en 100 % sykmelding er man forhindret fra å kombinere behandling og arbeidsrettet tiltak. Lagmannsretten skriver flere avsnitt om sykmeldingen på 5 måneder. Nav kan overprøve legens sykmeldinger (HR-2019-2336-A avsnitt 28), og retten bemerker at selv om legeerklæringen kunne ha vært mer utfyllende reiste NAV ikke spørsmål ved sykmeldingen ved det første avslagsvedtaket, og NAV hadde heller ikke underveis i stønadsforløpet betvilt sykmeldingen.

Lagmannsretten legger også en viss vekt på at medlemmet ble sagt opp fra sin stilling, og at det fra dette tidspunktet var nødvendig å iverksette andre tiltak fra NAV.

LO-advokat Hilde Anghus bisto medlemmet i denne saken.