Korona_aktuelle_spørsmål_ved_forhandlinger_søksmål_og_frister

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

Korona og forhandlinger, søksmål og frister

Alle frister, forhandlingsmøter og drøftelser bør nå skyves på og utsettes så langt det er mulig

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Unngå fysiske møter

Det er ikke tiden for å prioritere å reise og fysiske møter må holdes på et minimum. Partene oppfordres derfor sterkt til å utsette forhandlinger i saker etter arbeidsmiljøloven og HA/overenskomster.

Enighet om dette bør nedfelles skriftlig i e-post el. slik at det ikke oppstår tvil i etterkant.

Tarifforhandlingene LO-NHO er også utsatt.

LO-juridisk vakttelefon

Forbundene har fått egen orientering fra LO-juridisk om håndteringen av saker fremover.

Forbundene kan benytte LO-juridisk sin vakttelefon som før. Vakttelefonen er åpen alle hverdager og vi vil om nødvendig også utvide kapasiteten på vakttelefonen.

Domstolene og LO stenger ned

Domstoladministrasjonen har anbefalt at domstolene umiddelbart reduserer sin virksomhet til kun de mest nødvendige oppgavene, typisk fengslinger, fare for liv og helse mv.

De fleste rettssaker og rettsmøter utsettes

I praksis betyr dette at de fleste verserende rettssaker vil stanses/utsettes.
LO-juridisk avdeling er nedstengt, tilstedeværelsen og aktivitet holdes på et minimum, men alle verserende saker vil bli håndtert.

I tiden fremover vil LO-advokatene i første omgang måtte avvise saker som ikke haster, typisk utredninger og spørsmål uten konkrete frister. Vi ber om forståelse for det.

Behov for lovendringer

Koronasituasjonen kan på lengre sikt medføre større prosessuelle utfordringer. LO og NHO har i felleskap anmodet Advokatforeningen å vurdere om det bør gis en bestemmelse som gir regjeringen en generell adgang til å suspendere fristutløp, typisk gjelder det for arbeidsmiljølovens søksmålsfrister.

Det er videre reist spørsmål om det bør vurderes andre lovtiltak for å sikre at ingen lider rettstap som følge av at Koronasituasjonen medfører at frister ikke overholdes.

Vi kommer tilbake til dette.