Korona - jus er politikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av et skilt med navnet - katastrofevej
Fotograf: Denise Robbins - publisert på flicr.com

Korona - jus er politikk

Stortinget skal behandle regjeringens forslag til tiltak på mandag. Leder for LO-advokatene, Atle Johansen, argumenterer i dette innlegget for at regjeringen har foreslått tiltak for arbeidsgivere, og ikke arbeidstakere. Han ber Stortinget om å endre reglene for omsorgspenger for også å ivareta arbeidstakerne.

LO-advokatene

Er du medlem av  LO-advokatenes Facebookgruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine  Facebookvenner  til gruppa! 

Spanskesyken

Under spanskesyken døde 50% flere på Grønland enn på Frogner. I Corona tider er det tilsvarende enklere å følge FHI råd for de som er pålagt hjemmekarantene for de som har romslig bolig og to bad, enn de som bor sammen med en stor familie i en liten leilighet. De med god økonomi har ofte jobber som i større grad gir mulighet til å utføre arbeidet hjemmefra. De utsettes i mindre grad for smitte enn renholdere, lagerarbeidere og bussjåfører som ikke har den samme mulighet. 

Hvis enkelte grupper ikke har rett på omsorgspenger eller sykepenger vil mange gå på arbeid fordi de ikke har økonomi til å bli hjemme, og smitten sprer seg slik at flere i denne gruppen blir syke.

Reglene om omsorgspenger må enders

Det er ikke bare virksomhetene som sliter når skole og barnehage stenges. For mange tusen vil situasjonen kreve et umulig valg mellom barn eller penger nok til neste regning. Dagens regler om omsorgspenger i 10/20 dager er åpenbart ikke nok og det er behov for en økonomisk tiltakspakke også til arbeidstakerne. 

Den dramatiske situasjon landet nå er i ville vært en anledning til å gjenreise noe av det fineste med dette landet, samhold, solidaritet og dugnad. Regjeringen tok ikke denne muligheten, den valgte isteden å innføre nye tiltak og nye lovregler som kun tok hensyn til arbeidsgiverne, og på bekostning av arbeidstakerne.

Usosialt forslag om endring av permitteringsreglene

Regjeringens forslag om reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 15 til 2 dager betyr et betydelig inntektstap for mange. Det er svært urimelig at arbeidstakerne skal ta denne regningen.

Regjeringens grep betyr at arbeidstakerne mister nesten 40 prosent av inntekten. LO går mot en slik urimelig byrdefordeling. I en ekstraordinær situasjon med stor usikkerhet og uro, føler også svært mange nå utrygghet for egen inntekt, hus og hjem. 

Det er en forskjell mellom å jobbe hjemmefra med full lønn og oppleve at nesten 40 prosent av inntekten din faller bort nesten over natten. LO-leder Gabrielsen har uttalt at det er en sosial dimensjon i dette som vi ikke skal undervurdere, og at dette er ekstremt dramatisk for mange lavtlønte.

Mennesker, ikke milliarder

Stortinget skal behandle forslaget på mandag. Hvis vi noen gang skal bruke oljefondet så må det være i en situasjon hvor vi kjemper mot en usynlig fiende som rammer hele landet. Det er ikke  tiden for slagord, men de folkevalgte på Stortinget bør ha et annet utgangspunkt enn regjeringen når nye lovregler skal vedtas på mandag - Mennesker, ikke milliarder