Arbeidsretten_skuffende_dom_om_bedriftsbegrepet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
vindusvaskere som henger utenfor et glassbygg
Eric Wienke (flickr.com)

ARBEIDSRETTEN - SKUFFENDE DOM OM BEDRIFTSBEGREPET

Arbeidsretten har i dom av 20.8.19, i tvist om forståelsen av renholdsoverenskomsten gitt NHO medhold i at "bedrift" skal bety oppdragsgiver. Det innebærer i dette tilfellet at renholderne etter tariffavtalen ikke får betalt for tiden de forflytter seg mellom oppdrag for forskjellige oppdragsgivere.

LO-advokatene

Ulik praksis for godtjørelse av reisetid mellom ulike oppdragsgivere

De som jobber for flere oppdragsgivere innenfor en dag vil dermed etter tariffavtalen ikke ha krav på å få betalt for hele arbeidstiden. For eksempel; hvis renholderen jobber etter arbeidsplan for bedrift A fra kl 8-10, forflytter seg til bedrift B fra kl 11-14, og til bedrift C fra kl 15-1830, vil arbeidstaker - etter Arbeidsrettens forståelse - kun ha krav på betaling for 7,5 timer, ikke 10 timer.

Dommen er ikke i samsvar med praksis hos de store renholdsbedriftene. Disse betaler for reisetid mellom ulike oppdragsgivere. Arbeidstilsynet har, frem til denne tvisten var en aktualitet, også ment at allmenngjøringsloven påla arbeidsgiver å betale for reisetiden mellom oppdrag.

NAF vil nå ventelig vurdere hvordan man skal jobbe for at renholderne får betalt for reisetiden mellom ulike oppdragsgivere, og spørsmålet vil åpenbart bli tema i forbindelse med tarifforhandlinger.

Selv om plikten til å betale for reisetid ikke følger av tariffavtalen, kan dette være avtalt i de individuelle arbeidsavtaler, slik praksis også er hos de store renholdsbedrifter. Dommen griper ikke inn i de individuelle avtaler som foreligger.

Link til dommen her.

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.