nho_sas_tapte_kabinansatte-diettregulering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Cory Hatchel (flickr.com)

NHO og SAS tapte - Kabinansatte får samme diettregulering som pilotene

Pilotene i SAS fikk økning i diettsatsene med ca 10 % i tariffoppgjøret 2017 med virkning fra 01. april 2017. Kabinansatte fikk samme økning, men med virkning først fra 01. januar 2018.

LO-advokatene

5-10 millioner kroner

I kroner har virkningstidspunktet stor betydning, og for perioden 01. april 2017 - 01. januar 2018 utgjør forskjellen et sted mellom 5-10 millioner kroner.

De kabinansatte har i sin avtale en særlig regulering om forholdet til diettsatsene som omhandler forholdet til pilotene: 

"Diettsatsene per diem reguleres hvert år i samsvar med nærmere bestemmelser om indeksregulering, og koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter." 

Spørsmålet i saken var om endringer i diettsatsene skulle gjelde fra påfølgende januar-måned eller fra samme tidspunkt som for pilotene. 

Medhold i arbeidsretten

Arbeidsrettens flertall (4-3) ga LO medhold i at endringene i diettsatsene for kabinansatte skulle gis virkning fra samme tidspunkt som for pilotene. 

Det ble lagt vekt på likhetsbetraktninger og at formålet med diettsatsene var utgiftsdekning og ikke å være lønnselementer. 

Pilotenes avtale skal forenkle forhandlingssystemet

Det ble også lagt vekt på at formålet med henvisningen til pilotenes avtale var å forenkle forhandlingssystemet og å kunne dra fordel av pilotenes forhandlingsstyrke. 

Det ble dermed sett bort fra NHO og SAS sin argumentasjon om at pilotenes økning var resultat av pilotenes prioriteringer i tariffoppgjøret, og at de kabinansatte stod fritt til selv å fremme kravet ved sine tarifforhandlinger. 

Rettens flertall la også vekt på at SAS hadde kalkulert med økningen for kabinansatte ved konstandsberegningen av pilotenes krav.

Mindretallet på 3 dommere mente at virkningstidspunktet for indeksreguleringer (januar-måned) også måtte gjelde for andre endringer i diettsatsene, og at ordlyden burde ha vært klarere om virkningstidspunktet skulle være et annet. 

 

LO-advokat Imran Haider bisto forbundet og de LO-organiserte kabinansatte. 

 

Dommen kan leses her.