Mineralmangel truer sikkerheten og det grønne skiftet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nærbilde av fjellvegg. Foto
Foto: Pexels/Pixabay

Mineralmangel truer sikkerheten og det grønne skiftet

Europas største forekomst av sjeldne jordarter finnes i Norge. – Viktig for sysselsetting, demokrati og det grønne skiftet, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Klima, miljø og natur

Enorme mengder strategisk viktige sjeldne jordarter er funnet på det såkalte Fensfeltet i Nome kommune i Telemark.

Sjeldne jordarter omtales gjerne som teknologimineraler eller grønne mineraler, og brukes i produksjonen av blant annet smarttelefoner, datamaskiner, elbiler og solceller.

Mineralindustrien kan gi nye arbeidsplasser, eksportmuligheter som gir inntekter til fellesskapet og bidra med viktig råstoff til det grønne skiftet

Store deler av verdikjeden innenfor blant annet sol og batterier kontrolleres i dag av Kina. Slik som den geopolitiske situasjonen har utviklet seg den senere tid, med krig i Ukraina og økt spenning mellom USA og Kina, må vi bli mer selvforsynte og samarbeide enda tettere med våre nære allierte og handelspartnere.

Bedrer forsyningssikkerheten

– Mineralmangel er en betydelig utfordring. Dette funnet bidrar til bedre forsyningssikkerhet for viktige mineraler. Det vil være viktig for demokrati, sysselsetting og det grønne skiftet. I en verden preget av geopolitiske spenninger og oppbygging av handelshindre som forstyrrer internasjonal handel, er våre mineralressurser viktigere enn noensinne, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Han mener samtidig at eksporten av sjeldne jordartsmetaller fra Nome kan bli like viktig som norsk gasseksport er i dag.

Les ogs: Kutter utslipp og skaper jobber: – Dette gir håp

I 2022 lanserte LO, Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO, Norsk Industri og Norsk Bergindustri en egen strategi med anbefalinger for industriell satsing på sjeldne jordarter fra Fensfeltet i Telemark. Partene i arbeidslivet står sammen om at Norge må etablere en satsing på kritiske råmaterialer og tilhørende verdikjeder sammen med EU.

– Mineralindustrien kan gi nye arbeidsplasser, eksportmuligheter som gir inntekter til fellesskapet og bidra med viktig råstoff til det grønne skiftet, sier Tomasgard.

Regjeringen har siden lagt fram sin Mineralstrategi (2023) og EU har vedtatt en Forordning om kritiske råmaterialer (CRMA). Det tas grep for å gjøre Norge og Europa mindre avhengig av import av sjeldne jordartsmetaller og mineraler. Mineralforekomsten på Fensfeltet er rangert av EU som de desidert mest kritiske råvarene med hensyn til forsyningsrisiko for europeisk industri.

Ny standard for gruveutvinning

Undersøkelser, teknologiutvikling og prøvedrift skal lede frem til en investeringsbeslutning på 10 milliarder kroner for byggetrinn én og oppstart av gruvedrift fra 2030. Da kan Rare Earths Norway dekke 10 prosent av EUs behov for sjeldne jordarter, i tråd med EUs målsetninger.

Det er det norske gruveselskapet Rare Earths Norway, som står bak funnet. Selskapet arbeider med en ny standard for mineralutvinning og har som mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralutvinning.

Dette gruvekonseptet inkluderer en elektrifisert og autonom gruve med tilbakefylling av overskuddsmasser for blant annet maksimal utnyttelse av forekomsten.

Les også: Positiv til nytt vindkraftprosjekt