Klimaendringer og sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kvinne står med ryggen til og ser ut over det åpne hav. Foto/illustrasjon.

Hvilke følger har klimaendringer for sikkerhet og helse på arbeidsplassen?

28. april markerer vi verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (ILO-dagen). Denne dagen markeres hvert år over hele verden, for å minnes ofre av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og ulykker.

Klima, miljø og natur

I år er temaet på verdensdagen: Hvilke konsekvenser for sikkerhet og helse på arbeidsplassen følger av klimaendringer.

Raset i Gjerdrum i jula 2020

Vi ser konsekvensene av klimaendringer over hele verden. Her hjemme har vi stadig oftere fått kjenne på naturkreftene, et voldsomt eksempel på det er leirraset i Gjerdrum natt til 30. desember 2020.

Etter en uvanlig våt og mild høst, går et enormt kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum. Det er natt til 30. desember og de aller fleste ligger og sover når bakken begynner å bevege seg. Det går bare få minutter før en omfattende redningsaksjon settes i gang.

Under svært farlige forhold evakuerer redningsarbeidere beboere og søker etter overlevende i kaoset. Når morgenen kommer, vil 10 personer være omkommet, enda flere personer være skadet og mange har mistet hjemmet sitt ned i det store krateret fylt av leire.

Raset understreker risikoene klimaendringene kan innebære

Den dramatiske natten i Ask i Gjerdum understreker hva klimaendringer kan og vil føre til. Økt nedbør og endrede klimamønstre kan forsterke sannsynligheten for lignende jordskred i fremtiden.

Hva våre tillitsvalgte sier om klima- og miljøendringer

I 2023 startet LO et arbeid, gjennom FAFO, for å kartlegge hvordan våre tillitsvalgte opplever følgene av ekstremvær på arbeidsplassen. Av de tillitsvalgte i panelet, omtrent 1000 personer, har en tredjedel opplevd ekstremvær på arbeidsplassen én eller flere ganger de to siste årene. Av de som hadde opplevd dette, meldte 25 prosent at ekstremværet hadde medført ganske stor eller stor fare for helsen og sikkerheten til de ansatte.

Les hva ILO skriver om temaet for verdensdagen.

Blir de tillitsvalgte involvert i å utarbeide beredskapsplaner?

De tillitsvalgte har også blitt spurt om de er blitt involvert i å utvikle beredskapsplaner når ekstremværet treffer, men mange responderer at de ikke er blitt involvert og at det også er uklart om slike planer finnes.

Klimaendringer skjer og vi har allerede sett hvordan ekstremvær innvirker på arbeidet og arbeidsplassene til LOs medlemmer. Hendelsene vil bli hyppigere og mer ekstreme, og mange vil oppleve et utfordrende klima som en del av arbeidshverdagen.

Arbeidstaker i et farligere og mer uforutsigbart klima

Fagbevegelsen har et spesielt ansvar for å ivareta arbeidstakeres interessert og rettigheter. LO ønsker at regelverk som definerer arbeidstakerrettigheter under ekstremværhendelser skal granskes på nytt.

Men det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen, er å redusere omfanget av klimaendringer og naturtap, og forurensing i miljøet vårt. Det betyr å redusere CO2-utslipp, og utvikle politiske rammeverk som forvalter naturen og miljøet vårt på en bærekraftig måte for vår sikkerhet og helse.