Positiv til nytt vindkraftprosjekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av vindturbiner
Adobe Stock NYE TURBINER: Det planlagte prosjektet vil bestå av rundt 50 vindturbiner med en samlet årsproduksjon på rundt 1 TWh.

Positiv til nytt vindkraftprosjekt

LO støtter forslag til nytt vindkraftprosjekt i Vestland. – Viktig for å levere energi til norsk industri, ifølge fire LO-topper.

Klima, miljø og natur

Hydro skal sammen med partnerne Eviny og Zephyr utrede et vindkraftprosjekt mellom Høyanger og Sunnfjord i Vestland, som kan sikre viktige arbeidsplasser i ved Hydros fabrikk i Høyanger.

– Skal vi lykkes med å sikre en lav ledighet og samtidig omstille Norge trenger vi slike prosjekter. Her vil Norsk Hydro investere i mer kraftproduksjon. Det er uten sidestykke den viktigste forutsetningen for å nå klimamålene. Dagens krevende kraftsituasjon demonstrerer behovet for tempo i arbeidet med å sikre et kraftsystem som leverer nok kraft, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Store investeringer

Det planlagte prosjektet vil bestå av rundt 50 vindturbiner med en samlet årsproduksjon på rundt 1 TWh. Det vil gi årlige inntekter til Høyanger og Sunnfjord kommune og lokale ringvirkninger i utviklings- og driftsfasen av vindkraftverket. Den planlagte investeringen er på 3 – 4 milliarder kroner, med en samlet kraftproduksjon på 1 TWh.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er begeistret over den industrielle bindingen og forklarer at det er betydelige mengder kraft det er snakk om.

– 1 terrawattime høres kanskje ikke så mye ut, men det er omtrent like mye som det årlige strømforbruket til omtrent 62.000 norske husholdninger. Når vi vet at Norge styrer mot kraftunderskudd om bare få år, er dette et kjærkomment prosjekt.

Sikrer grønn omstilling

Jan Olav Andersen, forbundsleder i El og IT-forbundet understreker at slike prosjekter bidrar til å sikre fortsatt kraftoverskudd i Norge.  

– Det er også gledelig at offentlig eide fornybarselskaper i samarbeid med industrien kan finne løsninger som sikrer arbeidsplasser og gir grønn omstilling i industrien, sier han.

Gir ringvirkninger

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet, mener alt ligger til rette for at norsk industri kan bli en motor i det grønne skiftet.

–  Men da er vi helt avhengig av nok kraft til fornuftige priser. Det vil støtte opp om industri over hele landet og strøm til husholdningene. Vi må ut av skyttergravene og få opp kraftproduksjonen med gode prosjekter som er lokalt demokratisk forankret og gir ringvirkninger, sier Eggum.