Hvilke jobber kan du ta og hvor mye kan du jobbe?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en jente som jobber
AdobeStock REGLER: Hvordan er reglene når det kommer til hvilke jobber kan du ta og hvor mye kan du jobbe?

Hvilke jobber kan du ta og hvor mye kan du jobbe?

Hva du kan gjøre og hvilke jobber du kan ta avhenger av hvor gammel du er. Det finnes også aldersgrenser som bestemmer hva slags arbeidsoppgaver du kan bli satt til.

På jobben

13 år
Når du har fylt 13, kan du ta enkle arbeidsoppgaver, for eksempel lett kontorarbeid, budtjenester eller lett rydde- og pakkehjelp. Du kan jobbe opp til sju timer i døgnet mellom 06.00 og 20.00, og totalt 35 timer i uker uten undervisning. De dagene og ukene du går på skole, skal arbeidstiden din ikke overstige to timer i døgnet og tolv timer i uken.

15 år
Er du over 15 år, kan du ta jobber som ikke er til skade for helse, utvikling eller skolegang. Dette kan for eksempel være butikk- og kontorarbeid.

18 år
Nå har du lov til å selge tobakk, øl og vin og kan ta hvilken jobb som helst.

20 år
Du må ha fylt 20 år for å ha lov til å selge eller servere brennevin. Kontakt Arbeidstilsynet om du er i tvil om du har lov til å jobbe.