Hva er reglene for pauser, fritid og ferie

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av noen i naturen
AdobeStock REGLER: Hvordan er reglene på jobb når det kommer til pauser, ferie og fritid?

Hva er reglene for pauser, fritid og ferie

Har du åtte timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen.

På jobben

Pauser

Du har rett til minst en hvilepause hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen. Har du åtte timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Det samme gjelder om du er under 18 år og jobber mer enn fire og en halv time i døgnet. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal du få betalt for pausen også.

Fritid

Du har krav på en arbeidsfri periode på minst 11 timer mellom to jobbvakter. Dette minstekravet øker til 12 timer hvis du er mellom 15 og 18 år, og 14 timer hvis du er under 15 år. I løpet av en uke skal du ha sammenhengende arbeidsfri i minst 36 timer. Hvis du er under 18 år, skal den sammenhengende fritiden være minst 48 timer. Denne fritiden skal om mulig legges til søndag og helligdager.

Ferie

Hvis du er under 18 år og går på skole, skal du ha minst fire ukers fritid i året. Minst to av dem skal tas i sommerferien. Arbeidsgiveren din har lov til å bestemme når du skal ha ferie, men det skal drøftes med deg eller med den som er tillitsvalgt på arbeidsplassen.