Kan arbeidsgiver nekte ferie eller overføring av feriedager?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kan arbeidsgiver nekte ferie eller overføring av feriedager?

Arbeidslivet kan by på mange spørsmål, også når det kommer til ferie og antall feriedager. Hva betyr det å avvikle ferie? Hvor mange feriedager har man i løpet av året? Her får du svarene på det du lurer på om ferie.

Jobbhåndboka

Å navigere i arbeidslivet som ung kan være utfordrende, spesielt når det kommer til hvilke rettigheter man har. Her får du informasjon om hvor mye ferie du har krav på, når du kan ta ut ferien, om du har krav på å overføre feriedager, samt dine plikter rundt ferie, slik at du best mulig kan planlegge ferien din.

Ferieloven

Ferieloven er en norsk lov som sikrer at alle arbeidstakere har rett til ferie, altså betalt fri, hvert år. Den forteller hvor mye ferie du kan ta, hvordan og når du kan ta ut ferien, og hvor mye feriepenger du har krav på.

Les også: Dette bør du vite om feriepenger

Hvor mye ferie har man krav på?

Ifølge ferieloven har man rett på ferie hvert år. I Norge er hovedregelen at alle arbeidstakere har krav på 25 virkedager ferie i løpet av et kalenderår. Jobber du deltid har du også krav på 25 virkedager ferie. Arbeidstakere som er omfattet av en tariffavtale, har fem ukers ferie.

For deg som er under 18 år og fortsatt er skoleelev, er det spesielle regler som sikrer deg nødvendig fritid. Du har rett på minst fire ukers ferie i løpet av et år, hvorav minst to uker bør avvikles i sommerferien.

Har du sommerjobb? Les mer her

En tariffavtale er en avtale om arbeidsvilkår og lønn mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon.

Les også: Jobbordene du bør kjenne til

Avvikling av ferien din

Å avvikle ferie betyr at du tar ut feriedagene dine, det vil si når du bruker av de 25 feriedagene du fikk ved starten av året. Det er viktig at du blir enig med arbeidsgiveren din om når ferien skal tas ut. Ferieloven sikrer at du som ansatt har rett til å avvikle hovedferien din i perioden mellom 1. juni og 30. september, slik at du kan nyte sommermånedene.

Kan man dele opp feriedagene?

Du har ikke krav på å få delt opp ferien i enkeltdager, med mindre du og sjefen din har blitt enige om det først. Ha dialog med arbeidsgiveren din, slik at dere kan finne løsninger sammen. Husk at dersom du vanligvis jobber tre dager i uken den uken du søker om ferie, har du brukt én ferieuke, og ikke bare tre dager.

Før ferien: Planlegging av ferie

  • Kommuniser tidlig med arbeidsgiveren din om ønsket ferieperiode. Dette gir deg en sjanse til å diskutere ferieplanene dine og finne en passende tid som fungerer for begge parter.
  • Arbeidsgiveren din kan ikke nekte deg ferie uten videre, men de kan påvirke når ferien kan tas ut basert på bedriftens behov. Det er derfor viktig å ha en åpen dialog og komme til enighet om det beste tidspunktet for ferie.

Etter ferien: Har du ferie til overs?

Feriedager til gode

Hovedregelen er at du skal ta ut all ferien din i løpet av kalenderåret. Dersom du ikke har hatt muligheten til å ta ut all ferien din i løpet av året, har du ifølge arbeidsmiljøloven rett til å overføre inntil 12 virkedager med ferie til neste år. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel har hatt et travelt år og ikke har hatt tid til å ta ut all ferien din.

Overføring av ferie

Ferieloven er laget for å sikre at du som arbeidstaker får nødvendig hvile. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at du får tatt ut alle feriedagene dine i løpet av et år. Hvis feriedager ikke blir tatt ut innen årets slutt, skal de overføres til det påfølgende året. Sørg for å ha avtaler om ferie og overføring av feriedager skriftlig. Slik kan du unngå eventuelle misforståelser senere.

Husk at god kommunikasjon med arbeidsgiveren din er nøkkelen til å løse eventuelle problemer knyttet til ferie og overføring av feriedager. Dersom du lurer på mer om rettighetene og pliktene dine om ferie kan du lese om det i jobbhåndboka til LO.

Har du sommerjobb? Les om rettighetene dine her.