Dette bør du vite om feriepenger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Dette bør du vite om feriepenger

En viktig del av arbeidslivet i Norge er den lovfestede rettigheten til feriepenger. Her forklarer vi viktige detaljer som hjelper deg å planlegge økonomien så du kan få en bekymringsfri ferie.

Jobbhåndboka

Kort oppsummert:

● Feriepenger er en lovfestet rettighet og en form for lønn som du tjener opp mens du jobber.

● Feriepenger utgjør 10,2 prosent av fjorårets bruttoinntekt (12 prosent ved fem uker ferie).

● Feriepenger utbetales skattefritt, som regel i juni.

I Norge er feriepenger ikke bare en hyggelig bonus som kommer på konto hvert år; det er en rettighet sikret gjennom Ferieloven. Har du god kjennskap til hvordan beregning og utbetaling av feriepenger fungerer, er det mye lettere å planlegge økonomien og forstå dine rettigheter som arbeidstaker.

Hva er feriepenger?

Feriepenger er en form for lønn du tjener opp mens du jobber, som skal sikre deg inntekt i ferieperioden. Feriepengene utbetales som regel på siste lønn før ferien.

Hvor mye feriepenger får jeg?

Feriepenger beregnes basert på inntekten du hadde året før ferieåret, kjent som opptjeningsåret. Ifølge Ferieloven har du rett på feriepenger fra alle dine arbeidsgivere, og feriepengene utgjør 10,2 prosent av det du tjente året før. Noen har tariffavtale med fem uker ferie, og for disse er satsen 12 prosent.

Her er et enkelt eksempel på beregning:

Anta at du tjente 300 000 NOK i løpet av opptjeningsåret.

Dine feriepenger blir da 10,2 prosent av 300 000 NOK, som utgjør 30 600 NOK.

Det er viktig å merke seg at feriepenger beregnes av brutto inntekt. Brutto inntekt inkluderer overtid og eventuelle bonuser, men ikke for eksempel sykepenger, foreldrepenger, og lignende ytelser. Feriepengegrunnlaget er som regel spesifisert på lønnsslippen din.

Har du sommerjobb? Les mer her.

Når får jeg feriepenger?

I Norge er det vanlig å ta ut ferie i juli, og mange får derfor utbetalt feriepengene i juni, eller på siste lønnsutbetaling før den måneden du tar ut hoveddelen av ferien din. Det trekkes ikke skatt når du får feriepengene utbetalt. Feriepengene er skattepliktig inntekt, men skattekortet er justert slik at det trekkes litt mer skatt resten av året, og ikke ved utbetaling av feriepenger.

Hva skjer med feriepengene hvis jeg slutter i jobben?
Hvis du slutter i jobben din, har du fortsatt rett på opptjente feriepenger fra året før. Disse skal utbetales den siste lønningsdagen din eller etter avtale med arbeidsgiveren. Hvis feriepengene utbetales samme år som de er opptjent, vil det trekkes skatt av utbetalingen.

Les også: Kan arbeidsgiver nekte ferie eller overføring av feriedager?

Viktig å huske på:

  • Feriepenger er en rettighet som arbeidstaker i Norge har. Ved å forstå hvordan de beregnes og utbetales, kan du sørge for at du får det du har krav på og planlegge for en bekymringsfri ferie.
  • Sjekk lønnsslippen din: Det er alltid en god idé å sjekke lønnsslippen din for å forsikre deg om at feriepengene beregnes korrekt.
  • Vær oppmerksom på reglene: Reglene rundt feriepenger kan variere avhengig av din spesifikke arbeidssituasjon eller tariffavtale. Derfor er det lurt å sette seg inn i disse eller spørre din tillitsvalgt hvis du er usikker.