Vanskelige ord: Dette er jobbordene du bør kjenne til

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vanskelige ord: Dette er jobbordene du bør kjenne til

I starten av arbeidslivet er det mange nye ord og uttrykk, og noen av dem er det kjekt å vite betydningen av. Her får du forklaringen.

Jobbhåndboka

På arbeidsplassen og i jobbsammenheng hører man gjerne mange ord som kan være fremmede og som man ikke forstår betydning av, selv om de er mye brukt. Bare det å tyde din egen lønnsslipp kan være en utfordring.

Med denne oversikten får du forhåpentligvis en bedre forståelse av hva ulike jobbord betyr, uavhengig av om det dreier seg om arbeidskontrakt, å være fagorganisert eller hva minstelønn er.

Lurt å vite om arbeidskontrakt og arbeidsforhold

Hva er en arbeidskontrakt?

Før du begynner å jobbe et sted skal du ha en arbeidskontrakt. Ifølge arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt, uansett om du ansattes for en kort periode eller som fast ansatt.

Arbeidskontrakten er en kontrakt mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiveren din. Arbeidsmiljøloven stiller krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

Har du sommerjobb? Les mer om sommerjobb her

Hva skal stå i stillingsbeskrivelsen din?

En stillingsbeskrivelse skal inneholde informasjon som beskriver stillingen du er ansatt til. Den bør inneholde tittel, arbeidsoppgavene dine og ansvarsområder, i tillegg til informasjon om arbeidsgiver, arbeidssted og organisasjonsnummer. Den skal ha dato og underskrift fra deg og arbeidsgiver.

Husk at arbeidskontrakten din alltid skal være skriftlig.

Hva betyr stillingsprosent?

Stillingsprosent betyr hvor mange prosent av arbeidsuken du jobber.

Hva er prøvetid?

Prøvetid er en tidfestet periode hvor både du som arbeidstaker og din arbeidsgiver kan vurdere om stillingen du er ansatt til passer deg. Prøvetiden skal avtales skriftlig, og har en kortere gjensidig oppsigelsesfrist.

Hva vil det si å gi samtykke?

Samtykke betyr det samme som tillatelse, og bør gis skriftlig. Er du under 15 år, må du og bedriften ha samtykke fra foreldrene for å jobbe.

Hva betyr det å avvikle ferie?

Å avvikle ferie betyr å ta ut ferie.

Les mer om ferie her.

Hva er en attest?

Hvis du slutter i jobben din, kan du be om en attest. Det er et dokument som oppsummerer arbeidsoppgaver, erfaringer, eventuelle prestasjoner og hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Dette må du vite om lønnsslippen

Du får utbetalt lønn fra arbeidsgiveren din hver måned, og du får utdelt en lønnsslipp. Det er din dokumentasjon på hva du får i lønn – både i brutto og netto, i tillegg til forskuddstrekk (skattetrekk), beregningsgrunnlag for feriepenger og eventuelle andre trekk i lønnen din.

Hva betyr bruttolønn og nettolønn?

Bruttolønn er inntekten din før det trekkes fra fradrag og skatt. Nettolønn er lønnen du får utbetalt på konto. Fastlønn, lønnen du får hver måned, står øverst på lønnsslippen.

Hva er lønnstillegg?

Lønnstillegg er for eksempel tillegg du får for overtidsarbeid eller ulempetillegg.

Hva er feriepengegrunnlag?

Feriepengegrunnlag er fjorårets lønn før skatt. Feriepenger får du i stedet for lønn i ukene du har ferie. Lønnsslippen skal også inneholde feriepengegrunnlaget hittil i år.

Les mer om feriepenger her.

Hva er andre tillegg?

Får du dekket for eksempel mobilabonnement, internett eller forsikringer av jobb, vises disse beløpene på lønnsslippen som egne beløp, i tillegg til lønnen din. Disse beløpene må du skatte av.

Hva er trekk og fradrag?

Trekk på lønnsslippen er ulike trekk bedriften gjør, som for eksempel skattetrekk og din del til pensjonsordningen. Er du fagorganisert er det vanlig at arbeidsgiveren din trekker fagforeningskontingenten direkte fra lønnen din.

Hva er fagforeningskontingenten?

Fagforeningskontingent er medlemsavgiften du betaler til den arbeidstakerorganisasjonen du er medlem av.

Viktige ord å kunne for deg som arbeidstaker

Hva vil det si når bedriften har en tariffavtale?

Tariffavtalen er en avtale om arbeidsvilkår og lønn mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon.

Tariffestet er et annet ord du kan høre i denne forbindelse, det betyr hovedregel.

Hva er egentlig minstelønn?

Minstelønn er ikke en generell lovfestet sum i Norge. Bedrifter som har tariffavtaler, har i mange tilfeller en fastsatt minstelønn som de har forpliktet seg til å betale sine ansatte.

Hva er pensjon?

Enkelt forklart er pensjon pengene du skal leve av når du blir pensjonist. Hvor mye penger du får i pensjon, avhenger blant annet av hva du har tjent og hvor lenge du har jobbet.

Det finnes også ulike typer pensjon:

  • Statspensjon: Dette er pensjon du får utbetalt fra folketrygden. Alle som bor eller jobber i Norge opparbeider seg rett til alderspensjon fra folketrygden.
  • Tjenestepensjon: Tjenestepensjon er pensjonsordningen som arbeidsgiveren din har for deg som ansatt, altså det faste beløpet de setter unna hver måned som er en avtalt del av lønnen.
  • Individuelle eller personlige pensjoner: Dette er penger du selv sparer til pensjon i tillegg til det du får gjennom arbeidsgiver og staten.

Les mer om AFP – avtalefestet pensjon.

Les mer om LOfavør Egen pensjonskonto.

Hva er sykepenger?

Sykepenger er penger som du får utbetalt for å erstatte inntekten din når du er syk eller skadet.

Hva betyr egenmelding?

Egenmelding er at du selv sier fra til arbeidsgiveren din at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller en skade, uten at du må levere en legeerklæring.

Verneombud og tillitsvalgt

Verneombud er en valgt person som skal se til at arbeidsgiver ivaretar helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen i tråd med arbeidsmiljøloven. Verneombudet kan stanse arbeidet i bedriften dersom det er umiddelbar fare for liv og helse.

Arbeidsplassens tillitsvalgte er en person som er valgt til å være din og dine kollegers talsperson overfor ledelsen. Den tillitsvalgte hjelper til i spørsmål om for eksempel lønn og eventuelle konflikter.

Hva betyr det å være fagorganisert?

Å være fagorganisert vil si at du er medlem av en fagforening. En fagforening består av flere som går sammen og forhandler om arbeidsforhold og lønn med arbeidsgiverne i fellesskap.

Det er vanlig at flere fagforeninger slår seg sammen til større forbund, som for eksempel LO. LO består av flere fagforbund. Større, sterkere, sammen.[4] 

Les mer om LO og bli medlem her.

Hva betyr streik og lockout?

Streik er en organisert arbeidsstans hvor arbeidstakere helt eller delvis slutter å jobbe for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom fagforeningen og arbeidsgiver.

Lockout er arbeidsgivers kampmiddel som vil si at arbeidsgiverne nekter de ansatte å gå på jobb, og de får heller ikke lønn.

Hva betyr permittering?

Å bli permittert vil si at du blir tvunget til å ta deg fri fra jobb, og arbeidsgiveren din trenger ikke å betale deg lønn. Permittering er kun en midlertidig løsning, og kan være hel eller delvis.

Les mer om permittering her.

Hva er dagpenger?

Er du blitt permittert fra jobben din eller er blitt arbeidsledig får du dagpenger fra NAV som økonomisk støtte mens du prøver å få deg en ny jobb. Hvor mye og hvor lenge du får dagpenger, avhenger blant annet av hvor mye du har jobbet de siste årene og hva du har hatt i lønn.

Du får vanligvis utbetalt rundt to tredjedeler av det du tjente før.

Hva er en oppsigelse?

Oppsigelse er den vanlige måten å avslutte et arbeidsforhold på før arbeidskontrakten utløper. Oppsigelse kan være at du selv sier opp jobben eller at arbeidsgiver sier deg opp og du mister jobben.

Hva er oppsigelsestid?

Oppsigelsestid er perioden fra oppsigelsens tidspunkt og frem til du slutter i stillingen. Avtalt oppsigelsestid står i arbeidskontrakten din, men den kan også avtales utenom kontrakten dersom arbeidsgiveren din tillater det.

Leter du etter ord og uttrykk i lønnsoppgjøret? Les mer her.