Har du krav på lønn under opplæring?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av to som jobber
AdobeStock OPPLÆRING: Det er arbeidsgiveren din sin plikt å gi deg så god opplæring at du uten problemer kan gjøre jobben du er ansatt for å gjøre.

Har du krav på lønn under opplæring?

Du har krav på opplæring og verneutstyr - hvis det trengs.

På jobben

Opplæring

Det er arbeidsgiveren din sin plikt å gi deg så god opplæring at du uten problemer kan gjøre jobben du er ansatt for å gjøre. Opplæringen skal blant annet omfatte hvordan jobben skal utføres, informasjon om regler for helse, miljø og sikkerhet, samt en gjennomgang av øvrige  regler som gjelder på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal også skaffe og betale verneustyr, hvis det er påbudt i jobben.

Likestilling

Likestillings- og diskrimineringsloven fastslår at gutter og jenter skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Ved ansettelse, forfremmelse, permittering eller oppsigelse skal det ikke gjøres forskjell på kvinner og menn.

 

Bli medlem i LO