Et av verdens verste land for arbeidere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: ILO Egypt er et av de ti verste landene i verden for arbeidstakere, ifølge den internasjonale fagbevegelsens paraplyorganisasjon ITUC.

Egypt er et av verdens verste land for arbeidere

Mens verdens ledere er samlet til klimatoppmøte på COP27 i Sharm el-Sheikh, skjer det grove menneskerettighetsbrudd i Egypt.

Internasjonalt

 

Egypt lanserte en nasjonal menneskerettighetsstrategi for et år siden, men fortsetter å bryte rettigheter med angrep på sivilsamfunnet gjennom arrestasjoner, fengsling og sensur.

Politisk aktivisme og offentlig kritikk av myndighetene er i praksis totalt forbudt.

Lovendringer etter kuppet i 2013 har utvidet og forsterket militærets, sikkerhetsapparatets og presidentens makt og kontroll over sivile, politiske og rettslige spørsmål.

Tortur og henrettelser

Ifølge Human Rights Watch og Amnesty International fortsetter det nasjonale sikkerhetsbyrået å ty til tortur og massehenrettelser, ofte etter urettferdige rettssaker i særskilte statssikkerhetsdomstoler.

Lovendringene inkluderer også utvidelse av presidentperioden fra fire til seks år og økning av nåværende presidentperiode, som forsikrer at Sisi vil være i posisjon til 2030.

Svekket ytringsfrihet

Økt myndighetskontroll over medier og sosiale medier svekker også ytringsfriheten betydelig. Flere og store fredelige demonstrasjoner og protester mot regimet har siden 2013 blitt slått hardt ned på, med massearrestasjoner av aktivister og bloggere. Samtidig melder Amnesty at antallet dødsdommer er i økning – fra 264 dommer i 2021 til 356 dommer i 2022.

Etter kuppet har det vært en bølge av «mystiske» tvungne bortføringer. I 2019 ble 35 kvinner og 35 barn bortført. Aktivister, advokater og journalister blir utsatt for trakassering, arrestasjoner, fengsling og tortur.

Ville dekke over situasjonen før COP27

Ifølge den internasjonale fagbevegelsens paraplyorganisasjon ITUC er Egypt nå et av de ti verste landene i verden for arbeidstakere, med undertrykkende lover, rettsforfølgelse av streikende, fagforeningskrenking og oppsigelser. Nye lover ble innført i 2021 for å begrense ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfriheten ytterligere.

Egypts nasjonale menneskerettighetsstrategi fremstår som et forsøk på å dekke over grove menneskerettighetsbrudd i forkant av COP27. Men dagens dystre menneskerettighetssituasjon kan ikke omdannes i et PR-stunt.

Innlegget stod på trykk i Klassekampen onsdag 9.november 2022.

Kontakt

Kontakt