FN har anerkjent HMS som en grunnleggende rettighet og prinsipp i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Arbeider i gul hatt på bygningsområde i Asia. Foto.

FN har anerkjent HMS som en grunnleggende rettighet og prinsipp i arbeidslivet

Fredag 10. juni skrev FNs særorganisasjon for arbeidslivet historie. ILOs internasjonale arbeidskonferanse besluttet at helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal inkluderes som en femte kategori i grunnleggende menneskerettigheter i ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter fra 1998.

Internasjonalt

Denne banebrytende beslutningen betyr at alle ILO-medlemsland forplikter seg til å respektere og fremme retten til et trygt og sunt arbeidsmiljø, enten de har ratifisert de relevante konvensjonene (ILO-konvensjon 155 og 187) eller ikke.

Dette representerer et nytt kapittel i ILOs historie og arbeid, og vil bidra til å redde menneskeliv. Sikkerhet på jobb er ikke en luksus, det er en rettighet som er helt essensiell for et anstendig arbeidsliv. 

I dag dør rundt 3 millioner per år av yrkesrelaterte sykdommer og ulykker. Ytterligere 400 millioner rammes av ikke dødelige arbeidsulykker, jobbrelaterte sykdommer og skader. Under pandemien fikk vi en bekreftelse på at solide og bærekraftige HMS-systemer er essensielt for samfunnssikkerheten. 

ILO har hatt beskyttelse mot jobbrelatert død, sykdom og skade som et hovedmål siden organisasjonen ble opprettet i 2019. Til nå har det imidlertid bare vært fire kategorier av grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet:

  •  organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
  •  avskaffelse av alle former for slaveri og tvangsarbeid
  •  eliminering av barnearbeid
  •  avskaffelse av diskriminering i arbeidslivet.

Vedtaket ILOs generalforsamling fattet 10. juni betyr at HMS er blitt en femte rettighetskategori. De nye grunnleggende konvensjonene vil være Konvensjonen om sikkerhet og helse og arbeidsmiljøet, 1981 (nr. 155), og Konvensjon om rammeverk til fremme av sikkerhet og helse i arbeidslivet, 2006 (nr. 187).

Kontakt

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no