De 10 verste landene for arbeidere i verden

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
UNDER PRESS: Filippinene er nok en gang på listen over verdens verste land for arbeidere. Her under en protest i hovedstaden Manila. Foto: Johanne Hovland

Verdens ti verste land for arbeidere

Fagforeningsknusing, fengslinger, overvåkning, politivold, trusler og død er realiteten for fagorganiserte i mange av verdens land. Global Rights Index viser at arbeidsrettighetene i verden er under press, enten det er Amazon-ansatte i USA eller på tekstilfabrikker i Myanmar.

Internasjonalt

Global Rights Index har igjen kåret verdens 10 verste land for arbeidere. Undersøkelsen viser at arbeidsrettighetene verden over er under press og at fagforeninger lever farlig i mange land.

Det er den internasjonale paraplyorganisasjonen for verdens fagbevegelse ITUC som hvert år står bak «Global Rights Index».  Årets undersøkelse er den tiende i rekken.

Undersøkelsen kårer også den verste regionen for arbeidere i verden, og ser samtidig på en rekke andre indikatorer når det gjelder arbeideres forholder verden rundt.

I år er det Midtøsten og Nord-Afrika som blir kåret som den verste regionen. Men årets indeks viser at det både er arbeidere i lavinntekstland såvel som høyinntekstland som utfordres på arbeidsrettigheter. Blant annet ser vi at streikeretten det siste året har blitt utfordret i Storbritannia, og at arbeidere i USA kan få sparken dersom de organiserer seg.

På topp 10-lista er det likevel andre land som utmerker seg som verstinger. Ifølge indeksen er forholdene for fagforeningsfolk og arbeidere i 2023 aller verst i Bangladesh, Belarus, Equador, Egypt, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filippinene, Tunisia og Tyrkia.

Nytt av året er at Ecuador og Tunisia har inntatt listen. 

Rapporten inneholder også en verstingliste over selskaper som er fagforeningsfiendtlige.

Angrepet på sivilsamfunn og fagbevegelse er et angrep på demokraitet. Foto: Johanne Hovland.

Angrep på demokratiet

Globalt ser vi disse trendene fra Global Rights Index:

 • Angrep på streikeretten: 87 % av landene angrep rettigheten til å streike. Arbeidsfolk i Canada, Togo, Iran, Kambodsja, Belgia og Spania ble straffeforfulgt for å streike.
 • Angrep på retten til ytringsfrihet og organisasjonsrett: Rettighetene ble begrenset i 42 % av landene, der fagforeningsfolk som protesterte for arbeidsrettigheter ble møtt av politivold. For eksempel ble protestanter i Frankrike møtt med brutal politivold under protester om å heve pensjonsalderen. I Iran ble 230 lærere arrestert for å delta i demonstrasjoner. Flere ble trakassert og torturert av politiet.
 • Angrep på retten til kollektive forhandlinger: 79% av landene angrep retten til kollektive forhandlinger, som rammet blant annet arbeidere i Nederland, Nord-Makedonia, Montenegro og Sebria
 • Angrep på retten til å danne fagforeninger: 77% of landene ekskluderte arbeidere fra å bli med i en fagforening eller opprette en ny en. Dette skjedde blant annet i Burundi, Haiti, India, Tyrkia og UAE.
 • Angrep på retten til å registrere fagforeninger: 73% av landene stanset fagforeninger i å registrere seg. Dette skjedde blant annet i Belarus, Myanmar, Hong Kong, Den sentralafrikanske republikk og Canada.
 • Arrestasjoner og fengslinger: Fagforeningsledere fra  Myanmar, Hong Kong, Dominikanske Republikk, India og Tyrkia ble arrestert som følge av sitt engasjement i fagbevegelsen.
 • Begrenset tilgang til domstoler: I 65% av landene hadde arbeidsfolk begrenset eller liten tilgang til domstoler og advokater, blant annet  i Zimbabwe, Colombia, Kina og Kazakstan.

I flere land blir arbeidere møtt av politi - og sikkerhetsstyrker under fredelige protester. Foto: Johanne Hovland.

Politivold, fengslinger og frykt

Fellesnevneren for de verste landene er undetrykkende lover, motstand mot fagforeninger, politivold, fengslinger, fagforeningsknusing og angrep på ytringsfrihet og organisajonsfrihet.

Dermed blir det også et angrep på demokratiet i seg selv, skriver ITUC i årets Global Rights Index-rapport.

I de ti landene har dette utspilt seg brutalt på ulike vis:

 1. BANGLADESH: I tekstilsektoren som sysseletter 4,5 millioner arbeidere ble forsøk på å danne fagforeninger hindret og streiker ble møtt med brutalitet av politistyrkene.
 2. BELARUS: Lukasjenko-regimet fortsetter sin brutale undertykkelse av sivilsamfunnet og har erklært den frie og uavhengige fagbevegelsen for forbudt. 1600 personer sitter fengslet, andre har flyktet til eksil.
 3. ECUADOR: Myndighetene i landet har brutalt slått ned på fredelige protester og undertrykket utviklingen av frie fagforeninger. Over 100 fagforeningsfolk er arrestert og 5 drept av politi.
 4. EGYPT: Myndighetene har gjort det forbudt å registrere nye fagforeninger i flere sektorer. Samtidig slås det hardt ned på protester. Arbeidsgivere respekterer heller ikke organisasjonsretten.
 5. ESWATINI: Brutale overgrep mot sivilsamfunnet. Minst 80 personer er drept av politiet som følge av protester. Politivold, overvåkning og drap gjør det vanskelig for fagbevegelsen å organisere seg.
 6. FILIPPINENE: Arbeidere og fagforeningsfolk er spesielt utsatt for svartelisting, voldelige
  angrep, bortføringer og arrestasjoner. Arbeidere møter mange hinder for å danne fagforeninger.
 7. GUATEMALA: Overgrep, trakassering, vold og trusler mot fagforeningsmedlemmer. Drap på et fagfreoningsmedlem. Selskapet Winners blir nevnt som en versting for arbeidere i Guatemala.
 8. MYANMAR: Fagforeningsmedlemmer har blitt fengslet og dømt fengselsstraffer. Andre har blitt drept av politistyrker eller lever i eksil. Over 400 har blitt arrestert for å delta i protester.
 9. TUNISIA: Demokrati og menneskerettigheter i tilbakegang mens president Kais Saied har fått stadig mer makt. LO og andre representanter fra internasjonal fagbevegelse fikk ikke komme inn i landet. 
 10. TYRKIA: Arbeideres rettigheter fortsetter å bli angrepet. Politiet slår ned på protester og arresterer fagforeningsledere. Myndighetene driver også med systematisk fagforeningsknusing.

SOLIDARITET: En arbeider på Filippinene viser solidaritet med arbeidere i England. Foto: Johanne Hovland. 

Internasjonalt solidaritetsarbeid

LO driver solidaritetsarbeid ved å styrke fagorganisasjoner i fattige land til å gjennomføre effektive kampanjer, politisk påvirkning og kollektive forhandlinger. Vi jobber i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa for å fremme faglige rettigheter og styrking av sivilisamfunn.

LOs hovedmål er å jobbe for anstendig arbeid og faglige rettigheter til alle.

Les mer om LOs solidaritetsarbeid her.

Les hele rapporten Global Rights Index 2023 her.

Kontakt

Dette er de 10 verste landene for arbeidere i verden

1. Bangladesh
2. Belarus
3. Ecuador
4. Egypt
5. Eswatini
6. Guatemala
7. Myanmar
8. Tunisia
9. Filippinene
10. Tyrkia