Tre ganger så mange kan få ny AFP

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Eldre mann slår ut med armene og smiler ute i grønn natur. Foto.
Franke + Mans / Plainpicture / NTB

Tre ganger så mange kan få ny AFP

LO og NHO enige om prinsippene for ny AFP-ordning som vil lage en langt mer rettferdig avtalefestet pensjon.

Avtalefestet pensjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på AFP og flere andre nyheter.

- AFP er en god pensjonsytelse, men med for mange hull. Alt for mange får ikke AFP-ytelse. LO ønsker å tette de hullene, og utredningen vi har laget sammen med NHO, viser at det er mulig at flere får AFP når arbeidslivet er slutt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

Den eksisterende AFP-ordningen har en rekke forutsetninger for opptjening, som gjorde at mange ikke kvalifiserte til avtalefestet pensjon. Undersøkelser viser at en av fire som jobbet i en AFP-bedrift som 55-åring, likevel ikke kvalifiserte til å gå av med avtalefestet pensjon som 62-åring.  

Blir du syk eller mister jobben kan mulighetene for å gå av med AFP forsvinne. Mange har falt gjennom fordi de ikke har jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med AFP-ordning.  

Har utredet ny ordning 

Les kortversjonen av utredningen.

I tariffoppgjøret mellom LO og NHO våren 2018 ble det enighet om å utrede alternativer til den gjeldende AFP-ordningen. Det er felles mål for en framtidig AFP-ordning blant annet er at det skal være bedre samsvar mellom tid i AFP-bedrift og hva man får utbetalt i pensjon, og at ordningen skal være økonomisk solid over tid.  

- Det utredningen viser er at den nye ordningen vil bli mer rettferdig og at alle årene man har jobbet i en bedrift med AFP vil telle for å kvalifisere til AFP. Nå får du enten full AFP eller ingen AFP. I fremtiden vil det være en gradert ytelse. På den måten sikrer vi at langt flere får, sier LO-lederen. 

Les utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor her.

Komplisert utredningsarbeid 

Det har vært et komplisert utredningsarbeid, som har pågått siden 2018. Partene har fått bistand fra Arbeids- og sosialdepartementet i prosessen.  

- Dette utredningsarbeidet har tatt mye lenger tid enn vi så for oss i 2018, blant annet på grunn av koronapandemien. Det har også vært mer komplisert. Utredningen viser at den nye modellen vil oppfylle de målene LO har satt seg, sier hun.  

Blir mer forutsigbar 

- Vi tetter hull og gjør AFP mer forutsigbar. Og den vil dermed gi større trygghet for fremtidig pensjon, understreker hun. 

For LO og NHO er det også viktig at AFP vil styrke verdien av en tariffavtale og et organisert arbeidsliv.  

- Flere bedrifter vil se nytten av en tariffavtale og ikke minst vil dette være viktig for yngre arbeidstakere og vi tror det vil kunne bidra til en økt organisasjonsgrad, håper Hessen Følsvik.  

Den nye modellen vil være spesielt viktig for unge i bransjer som varehandel, service og hotell- og restaurant.  

- Alle årene du har jobbet i en bedrift med AFP vil telle i opptjeningen. Nå vil du som ansatt i en AFP-bedrift ta med deg disse rettighetene videre, påpeker hun.  

Uklart om finansiering 

Den store utfordringen er hvordan ordningen skal finansieres. Langt flere vil i framtida kunne bruke en avtalefestet pensjonsordning og kostnadene vil bli høyere. I dag finansieres ordningen fortløpende i hovedsak av partene i arbeidslivet. Det innebærer at dagens yrkesaktive betaler for dem som er pensjonister.   

I den nye ordningen forutsetter regjeringen at partene etablerer en plan for opptrapping av fondsgraden i ordningen som sikrer fondering av ordningens juridiske forpliktelser.  

- LO er enig i at det er behov for er solid bufferfond, men akkurat dette kravet er underlig siden AFP ikke er en fondert ordning, sier LO-lederen. 

Dagens regjering har dessuten vært tydelige på at den ikke vil bidra med mer penger til ordningen.   

- Arbeiderpartiet har signalisert at de vil gi oss drahjelp til å få tettet hullene, noe som vil bidra til å skape en mer rettferdig og forutsigbar AFP-pensjon, sier LO-lederen.  

Etablerer overgangsordning 

Fordi det ikke er enighet om hvordan finansieringsgapet skal dekkes i utredningen, må LO og NHO igangsette prosessen med forhandlinger om en ny AFP-ordning på basis av utredningen.  

Skissen til reformert AFP legger til grunn at dagens kvalifiseringskrav skal avvikles umiddelbart. Det etableres en overgangsløsning hvor en umiddelbart avvikler kvalifiseringsvilkårene som gjelder i dagens AFP-ordning.  

På den måten får en bukt med ett av hovedproblemene i dagens ordning, nemlig at mange uforskyldt faller ut av ordningen mot slutten av yrkeslivet og dermed mister retten til AFP.  

Overgangsordningen gjør det mulig for de som er nærmest aldersgrensen i dag får en avtalefestet pensjon som er på linje med ytelsen i dagens ordning.