Nå kan du søke slitertillegg!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Glade pensjonister ved frokostbordet
IStock.com Slitertillegget er en ekstra ytelse som kan gis til de som starter uttak av privat AFP ved 62, 63 eller 64 år uten at de har arbeidsinntekt ved siden av. Reg

Nå kan du søke slitertillegg!

Det er nå åpnet for å søke slitertillegg fra både Sliterordningen og SO Spekter.

Avtalefestet pensjon

Slitertillegget er en ekstra ytelse som kan gis til de som starter uttak av privat AFP ved 62, 63 eller 64 år uten at de har arbeidsinntekt ved siden av. Reglene for tildeling av slitertillegg finner du på www.slitertillegg.no

Det første årskullet som kan søke slitertillegg er de som er født i 1957. Siden oppstarten av søknadsmottak har blitt noe forsinket, er det besluttet at man frem til og med 31.03.2020 kan søke slitertillegg med oppstartstidspunkt tilbake i tid. Det betyr at man ved rett alder og uttakstidspunkt for AFP eventuelt kan søke tilbake til 01.02.2019.

Det kan tidligst søkes uttak fra og med måneden etter at man fyller 62 år og tidligst fra den måneden man starter uttak AFP. Det kan tidligst søkes fire måneder før ønsket uttakstidspunkt.