Ny sliterordning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO

Ny sliterordning

I tariffoppgjøret i 2018 ble LO og NHO enige om en ny Sliterordning. Sluttvederlagsordningen stenges, og midlene i sluttvederlagsfondet skal overføres en ny Sliterordning.

I tariffoppgjøret i 2018 ble LO og NHO enige om en ny Sliterordning.

Sluttvederlagsordningen stenges, og midlene i sluttvederlagsfondet skal overføres en ny Sliterordning. Sliterordningen skal gi en ekstra ytelse til de som går av ved 62, 63 eller 64 år. De fleste kan kompensere økende levealdersjustering ved å stå lengre i jobb, men en del har imidlertid ikke muligheter eller helse til å stå lenger.

Slitertillegget vil gjøres gjeldende for ansatte født i 1957 eller senere. Når det gjelder oppstart av Sliterordningen er dette forsinket, så det er ikke mulig å søke om slitertillegg enda. Regelverket vil bli utformet slik at det blir gitt tilbakevirkende kraft for de som kvalifiserer.

Sluttvederlagsordningen er stengt for søkere med sluttdato etter 31.12.2018. Søkere med sluttdato før 01.01.19 vil fortsatt kunne søke om sluttvederlag innen foreldelsesfristen på tre år.

Mer informasjon finner du på Fellesordningens nettsider www.afp.no/Sliterordningen

Kontakt