Vi fortsetter arbeidet for trygge pensjoner!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Andrey Popov/AdobeStock

Vi fortsetter arbeidet for trygge pensjoner!

- Våre medlemmer som har slitt seg gjennom et langt arbeidsliv skal få muligheten til å gå av med en verdig pensjon. De skal ikke avspises med smuler.

Avtalefestet pensjon

Det sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til LOs representantskap 19. februar.

UPå møtet ga han en kort status arbeidet for å følge opp de gode resultatene fra fjorårets oppgjør.

- Vi fikk tettet hull i AFP-ordningen og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP, og vi fikk på plass et slitertillegg.

Nå er vi i gang med å utforme disse ordningene:

  • Sliterordningen skal gjelde fra 1. januar 2019 og en ekstra ytelse til de som går av ved 62, 63 eller 64 år. Den vil gjøres gjeldende for ansatte født i 1957 eller senere.  Utformingen tar litt lengre tid enn planlagt.  De som omfattes av denne kan søke. Regelverket vil bli utformet slik at det blir gitt tilbakevirkende kraft for de som kvalifiserer.
  • AFP: Det er et mål at premien skal være uendret. Ytelsen skal være lik, flere skal få, samtidig som fondet skal øke.  Det er en krevende oppgave. Vi tar sikte på å fremlegge en felles utredning etter sommeren og la medlemmene si sitt om dette i en uravstemning i god tid før oppgjøret i 2020.

- Vi har lovet medlemmene at vi skal få på plass en ny og mer rettferdig AFP, hvor hele man tjener opp gjennom alle årene man jobber på en arbeidsplass med tariffavtale, sa Gabrielsen til LOs representantskap.

LOs tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2019

Kontakt