Fellesskap, tilhørighet og trygghet på arbeidsplassen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hender som "fistbumper". Foto.
Årets kampanje av Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende.

Fellesskap, tilhørighet og trygghet på arbeidsplassen

10. oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse. I år var oppfordringen å gjøre våre viktigste møtearenaer, som arbeidsplassen, mer inkluderende.

Arbeidsmiljø

- Psykisk helse angår oss alle, sider LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Vi har alle en psykisk helse og både gode og dårlige dager.  

Årets kampanje på verdensdagen handlet om å inkludere og lage plass. LO-lederen mener alle bør stille seg spørsmålet “hva slags arbeidsplass vil vi ha når dagene er grå”:  

- Gode ledere, gode kollegaer og et godt sosiale klima kan faktisk bety mye på en dårlig dag. Å oppleve at det er trygt og dele, at du uansett kan være en del av et fellesskap og at åpenheten din ikke kan bli brukt mot deg.  

Les mer om verdensdagen for psykisk helse her! 

Psykisk helse angår alle 

I 2019 oppga 22 prosent av de sysselsatte i Norge at de hadde opplevd psykiske plager den siste måneden. 11 prosent oppga at de hadde opplevd arbeidsrelaterte psykiske plager. Sykefravær knyttet til psykiske lidelser øker, og stadig flere unge rapporterer om utfordringer knyttet til psykisk helse. 
Å være i arbeid er for de aller fleste sunt. Da må vi ha et arbeidsliv som både evner å forebygge psykiske plager knyttet til selve arbeidet, og som legger til rette for at de med psykiske plager, uavhengig av årsak, kan være i jobb, slår LO-lederen fast.   

LOs oppfordring er at alle benytter dagen og tiden fremover til å reflektere og samarbeide om hvordan dere kan lage plass hos dere - også til de dårlige dagene  

LO og NHO arrangerte webinar 

På verdensdagen, 10. oktober, inviterte LO og NHO bedrifter, tillitsvalgte og medlemmer til webinar. Hør HR-direktør Vibeke Østensjø i NHO, forbundssekretær HMS i LO-forbundet Industri Energi, Håkon Aasen Bjerkeli, STAMI-direktør Therese Hanvold og arbeids- og organisasjonspsykolog Anette Høy Dye fra Moment.

Her kan du se opptaket av webinaret: 

Finn mer informasjon om arbeid og psykisk helse på idebanken.no.