– Gode erfaringer med inkluderingsprosjekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-sekretær Trude Tinnlund.
Foto: Trond Isaksen/LO VIKTIG MED TILLITSVALGTE: Involvering av tillitsvalgte har vært viktig og vi håper at NAV tar med seg denne erfaringen og aktivt spør etter tillitsvalgte i det videre inkluderingsarbeidet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Gode erfaringer med inkluderingsprosjekt

– Vi fornøyde med inkluderingsprosjektet, som viser at tillitsvalgte spiller en nøkkelrolle i å skape varige ansettelser. Nå håper jeg kunnskapen omsettes til handling, slik at flere blir inkludert i arbeidslivet.

Arbeidsmiljø

Det sier LO-sekretær Trude Tinnlund. LO har vært med i prosjektet «Vi inkluderer!» siden starten i 2019.

Modellen er blitt testet ut som en pilot i tre forsøksfylker i perioden 2019-2022.

Varige ansettelser

Tinnlund er veldig glad for at intensjonen bak prosjektet er å skape varige ansettelser.

– Dette krever kjennskap om arbeidsplassens behov, og godt arbeid for å matche rett kandidat med rett jobb, sier Tinnlund.

Forsøksprosjektet «Vi inkluderer!» legger til rette for dette, og Tinnlund mener dessuten også det er positivt at man har fokus på kvalifisering ved behov.

– Vi er nødt til å satse mer på kompetanse dersom vi skal lykkes med inkludering på sikt. For fremtiden vil det være klokt å koble på utdanningsinstitusjoner i arbeidet, slik man for eksempel gjør i Trøndelagsmodellen.

Partssamarbeid viktig

LO-sekretæren trekker frem partssamarbeidet som en viktig del i «Vi inkluderer!».

– Involvering av tillitsvalgte har vært viktig og vi håper at NAV tar med seg denne erfaringen og aktivt spør etter tillitsvalgte i det videre inkluderingsarbeidet.

Det finnes mye kunnskap om hva skal til for å lykkes med inkludering i arbeidslivet, men kunnskapen må omsettes til handling. Rapporten som har evaluert prosjektet «Vi inkluderer» peker blant annet på en kontaktperson for inkluderingsvillige virksomheter som et suksesskriterium for å lykkes. Proba har evaluert «Vi inkluderer», på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Inkluderingsarbeid kan være krevende, men gevinsten ved å lykkes er enorm, både for samfunnet, arbeidsplassene og den enkelte. Vi er faktisk nødt til å satse stort på dette! Avslutter Trude Tinnlund.

Les hele rapporten her. 

Fakta om prosjektet

- Vi inkluderer er en modell for arbeidsinkludering som tar utgangspunkt i virksomhetenes behov for arbeidskraft og kompetanse, og matcher behovet med NAVs kandidater.

- Vi inkluderer er utviklet i et samarbeid mellom NAV og sentrale arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, deriblant LO.  

- Modellen er blitt testet ut som en pilot i tre forsøksfylker i perioden 2019-2022.

Kontakt