Nye initiativ om Kunstig intelligens

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portrettfoto av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, digitaliseringsminister Karianne Tune og NHO-sjef Ole Erik Almlid.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik snakker ut om KI og digitalisering. Her i møte med NHO-sjef Ole Erik Almlid (til høyre) og digitaliseringsminister Karianne Tung (i midten).

Nye initiativ om kunstig intelligens

Hvordan har jobben som leder for én million arbeidstakere blitt påvirket av at kunstig intelligens, Chat GPT og generell digitalisering har blitt temaer alle både mener noe om og forventer at de som har ansvarlige posisjoner skal finne gode løsninger for? Vi spurte LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

- Det er riktig at det er et stort trykk på organisasjonen vår om disse spørsmålene, forteller Peggy.

- Men helt nytt er det dog ikke.

Tillitsvalgte godt forberedt

- De tillitsvalgte ute på arbeidsplassene har jobbet med dette i mange år og er godt forberedt på endringer som måtte komme. Ikke glem at det var vi i LO som, sammen med NHO allerede 2017 ba regjeringen om å etablere Digital21 der vi også deltok og som ledet fram til 64 konkrete anbefalinger for digitalisering av Norge. Inkludert en anbefaling om kunstig intelligens og faktisk også anbefalingen om et eget digitaliseringsdepartement som vi nettopp igjen fikk ved nyttår.

- Digitalisering er også en viktig del av veldig mange andre saker vi jobber med i LO og i forbundene fortløpende. Alt fra tillitsvalgtes møter med ledelsen, tariffrevisjoner og møter med politisk ledelse i departementene. Ny teknologi medfører endringer i jobbhverdagen til LOs medlemmer. Det er et absolutt krav at slike endringer skal drøftes med de ansattes representanter. Vi vet at det jobbes i forbundene nå med å formulere standpunkter til innføring av kunstig intelligens i bedriftene. Dette vil komme til å gjenspeile seg i tariffavtaler og helt sikkert også i programmet som skal vedtas på neste LO-kongress. 

Å ivareta arbeidsfolks interesser

Men dette høres saktegående ut. Er det ikke sånn at endringene går mye fortere nå?

- Det er ikke poenget, sier Peggy kontant. - Vår jobb er å ivareta arbeidsfolks interesser. Det inkluderer både hensynet til personlig integritet, personvern og lønnsforventninger, og samtidig hensynet til næringslivets behov for lønnsomhet og produktivitetsvekst. Dette er hensyn vi er vant til å balansere, men som ikke skal forseres. Demokratiske prosesser er ikke noe vi driver med fordi det er hensiktsmessig. Det er en verdi i seg selv. Vi må ha kunnskap og forankring på plass hvis viktige beslutninger skal stå seg over tid. Jeg synes KI-ekspert Inga Strümpke sa det godt i et intervju om innføring av AI på arbeidsplassene i fjor. Hun sa at:

«Hvis frykten skal vike til fordel for gode beslutninger, trenger vi et kollektivt kunnskapsløft på samfunnsnivå. Og det organiserte arbeidslivet, med LO og NHO i spissen, må løfte denne debatten inn blant sine ledere og arbeidstagere i fabrikker, kantiner og kontorlandskap.» (Aftenposten 8. oktober 2023.)

Så hva gjør LO og NHO da?

- Vi snakker sammen om disse spørsmålene året rundt på alle nivåer. Ole Erik (Almlid, NHO-sjef, red.anm.) og jeg vil ta initiativ til å starte et felles arbeid, sammen med digitaliseringsminister Karianne Tung, der vi i god norsk tradisjon skal samle de tre partene rundt et bord. Kall det et digitalt toppmøte. Når LO, NHO og regjeringen blir enige om veien og målet, vet vi at jobben med å komme seg dit blir mye lettere.

KI-generert bilde av mennesker som jobber sammen om kunstig intelligens.Det er kanskje ikke slik kunstig intelligens vil påvirke fremtiden til arbeidstakere, men et godt samarbeid vil være viktig uansett. For ordens skyld; bildet er KI-generert. 

Et digitalt krafttak

- Vi skal invitere tillitsvalgte, bedrifter og akademia til å snakke med oss om hvordan vi griper mulighetene og takler utfordringene med kunstig intelligens i arbeidslivet. Jeg er sikker på at kunstig intelligens vil bidra til at Norge fortsetter å være et godt land å både jobbe og bo i og som tilbyr utvidet velstand til de mange. Men vi vet at dette ikke er en utvikling som kommer av seg selv. Derfor er LO med å sette retning for hvordan også denne delen av politikken skal utformes.

Kontakt