Forbrukerne må beskyttes mot ugunstige strømavtaler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lyspærer som gløder. Foto.
Foto: Sergei Akulich/Pixabay

Forbrukerne må beskyttes mot ugunstige strømavtaler

Regjeringen vil gjøre det lettere for norske strømkunder å identifisere gode strømavtaler og å komme seg ut av dårlige avtaler. LO er positive til initiativet, men ber regjeringen gå enda lenger enn de nå legger opp til.

Energi

Det er bred enighet om behovet for et sterkere forbrukervern i sluttbrukermarkedet for strøm. Regjeringen har bedt om innspill til tiltak for å sikre et mer forbrukervennlig strømmarked, og mandag 8. januar ble LOs høringsuttalelse vedtatt.

- Det er veldig bra at regjeringen tar tak i dette. Norske strømkunder trenger rett og slett et bedre vern og tydeligere rettigheter i møte med strømleverandørene. Vi er også veldig positive til at de ønsker å gjøre det enklere å sanksjonere selskapene som bryter regelverket, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

- Hårreisende store prisforskjeller

LO mener det er svært viktig at folk skjermes fra økonomisk utnyttelse, særlig i en tid hvor ikke bare strømprisen og nettleia har steget, men også renter, drivstoffutgifter og matvarepriser. Mange strømkunder betaler i dag altfor mye for strømmen, som følge av at de har blitt villedet til å inngå dyre og dårlige avtaler. Sammenlikner man de mest vanlige spotprisavtalene hos de største strømleverandørene i dag, er prisforskjellene enorme.

Den mest kritiserte avtaletypen er likevel variabel-avtalene, som er de desidert dyreste strømavtalene på markedet. Denne avtaletypen kombinerer spotpris med kortvarig finansiell prissikring. Men i realiteten dreier det seg om en kortvarig fastprisavtale som strømleverandøren kan endre med kun 30 dagers varsel. Ifølge Tomasgard er strømkundene nesten garantert å tape økonomisk på disse kortvarige fastprisavtaler:  

- Likevel markedsføres variabelavtalene under navn som «solide», «trygge», «lavpris» og «forutsigbare». Det til tross for at kunder med variabelavtaler, sammenlignet med kunder med spotprisavtaler, kan ha årlige merkostnader på hele 18 000 kroner ved et forbruk på 10 000 kWh og hele 36 000 kroner ved et forbruk på 20 000 kWh. Her er det snakk om hårreisende store prisforskjeller. Dette er rett og slett villedende markedsføring som vi mener bør forbys, slår Tomasgard fast.

Mener variabelavtaler bør forbys

I LOs høringssvar oppfordres departementet til å utrede et forbud mot variabelavtaler enda nærmere enn det som er skissert i det opprinnelige høringsnotatet. Fordi variabelavtalene er svært ugunstige for forbrukerne bør de kunne avsluttes uten at eksisterende kunder med variabel-avtaler gir eksplisitt samtykke til dette.

- Absolutt ingen tjener på slike variabelavtaler, unntatt strømselskapene. Derfor mener vi det er uakseptabelt at de får fortsette å utnytte kundegrupper som av ulike årsaker ikke har overskudd eller kapasitet til å endre strømprisavtalen sin. Kunder som har variabelavtaler i dag vil være langt bedre tjent med at ordningen automatisk avvikles og erstattes av spotprisavtaler, sier Tomasgard.

Du får samme vare uansett hvem du kjøper strøm av

LOs høringssvar peker blant annet på at strømleverandørene ikke tilfører kundene sine noen merverdi, i form av produktutvikling eller innovasjon.

- Strøm er ikke et differensiert produkt, du får den samme varen uansett hvem du kjøper strøm av. Prisen blir satt i spotmarkedet. Strømleverandørene kan derfor ikke konkurrere på verken kvalitet eller strømpris. Det de konkurrerer på, er påslag, tilleggstjenester og tilleggsprodukter. I dag tjener mange strømselskaper store penger på å selge avtaler med elementer som kundene deres ikke helt forstår, mener Tomasgard.

Norske husholdninger må sikres rettferdige betingelser

Høringssvarene skal behandles av Energidepartementet og Barne- og familiedepartementet før endelig forslag legges frem for Stortinget senere i år. LO er positive til at regjeringens arbeid vil bidra til å sikre et mer forbrukervennlig strømmarked, men understreker samtidig at dersom det ikke er mulig å etablere et regelverk som sikrer at strømleverandørene konkurrerer om å tilby kundene lavest mulig påslag bør man vurdere andre tiltak:

- Da vil det være et langt bedre alternativ at folk kjøper strømmen sin direkte fra nettselskapet, med en regulering av makspåslaget. Eventuelt kan man også vurdere å etablere et statlig strømselskap, som norske husholdninger kan være sikre på at de handler trygt fra, og til rettferdige betingelser, avslutter Tomasgard.

Les hele LOs høringssvar her.