Prekært og omfattende kraftbehov i Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tillitsvalgte og ledere står samlet uten
Ved Norges største industriarbeidsplass, Herøya industripark, er det nå reell bekymring for arbeidsplassene fremover.

Stort kraftbehov i Norge

Situasjonen vi står i er prekær og kraftbehovet øker dramatisk. Det viser en nasjonal kartlegging, som LO og NHO står bak. - Motstand mot fornybar kraft- og nettutbygging truer både eksisterende og nye arbeidsplasser, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Energi

Fredag 5. januar overleverte LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid sluttrapporten av den nasjonale kraftmangelen til Energiminister Terje Aasland.

kraftløftet peggy ole erik energiminister.jpg

Situasjonen vi står i mye vanskeligere enn vi til nå har vært klar over, og kraftbehovet øker dramatisk, sier Peggy Hessen Følsvik om den nasjonale kartleggingen.  

To av tre bedrifter som har søkt om nettilgang for kraft, får nå avslag fordi det ikke er tilgjengelig plass i strømnettet de neste ti årene.  

Bekymret for arbeidsplassene sine

I industriparken Herøya i Porsgrunn er det nå en reell bekymring at arbeidsplasser flyttes til USA, sier leder i Herøya Arbeiderforening, Tor-Morten Thorsen.   
- Kutt i klimautslipp og kompensasjonsordning er også en del av diskusjonen. Sammen med dyr strøm gir det dårlige rammebetingelser. Viktige industriarbeidplasser kan gå tapt, legger Roger Hansen, klubbleder i Yara til.  

LO og NHO har sammen med bedrifter over hele landet kartlagt hva som er behovet og hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre for å få mer kraft i fremtiden.   

Går mot underskudd 

I Telemark er det i dag et kraftoverskudd, som industrien nyter godt av. 

- Men det kommer til å snu raskt til underskudd om vi ikke gjør noe, sier Hessen Følsvik som nylig besøkte Norges største industriarbeidsplass sammen med NHO-sjef Ole Erik Almlid.  

herøya lo-nho.jpg

LO og NHO er bekymret for at den kraften nettselskapene allerede har lovet å levere til industrien i Vestfold/Telemark-regionen i fremtiden, vil bety at kraftoverskuddet allerede er brukt opp. 

- Det er bare en løsning på det, og det er å bygge ut mer kraft raskt, sier Hessen Følsvik. 

Uten mer kraft blir det ikke nok og rimelig nok kraft for hverken folk eller industri, sier LO-lederen. 

Om kraftløftet

THEMA Consulting har vært sekretariat for arbeidet og bistått med å utarbeide 11 regionale kraftutredninger som viser status, behov og muligheter for hver enkelt region 

Her kan du lese mer om kraftløftet i rapporten "Kraftløftet - Strategi for
energieffektivisering og lokal solkraft".

Thema consulting kommer med et skremmebilde om hva som kan skje om få år. 

– Det blir kanskje ikke mørkt i lyspærene, men det blir mye dyrere strøm, sier daglig leder Gorm Lunde i Thema Consulting. 

Industrien bruker over 70 prosent av kraften, og mange prosjekter står i kø for å få koblet seg på strømnettet. 
NHO og LO ser at det kan være vanskelige diskusjoner om naturhensyn i kommunene, men nå oppfordrer de kommunene til å ta disse debattene. 

- Uten ny vannkraft, vindkraft eller solkraft vil vi miste nye industrielle muligheter, og industrien som finnes vil bli mindre lønnsom, ikke bare på grunn av økte strømpriser, men også fordi de må betale mer for klimagassutslipp, avslutter Peggy Hessen Følsvik.  

Etterspørselen i dag er langt høyere enn Energikommisjonens anbefalinger om å øke krafttilgangen med 60 TWh de neste ti årene.

Om kraftløftet

- Kraftløftet er et samarbeid mellom LO og NHO. Målet er å sikre nok og rimelig nok kraft til bedrifter, husholdninger og klima.  

- Fredag 5. januar overleverte LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid sluttrapporten til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

- Det er søkt om tilknytning av 140 TWh økt kraftforbruk, som betyr tilnærmetvis en dobling av Norges kraftproduksjon.

Rapporten fra Thema Consulting

Rapporten fra Thema Consulting viser at hvis man ikke får til kraftløftet med ny kraft og mer nett, blir konsekvensene: 

- Tap av arbeidsplasser, både eksisterende og nye 

- Tapt konkurransekraft 

- Mislykkes i å kutte klimautslipp  

-  Høyere strømpriser.