Landets største kraftunderskudd

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) og i midten Ole Erik Almlid, sjef i NHO.  og LO-sekretær Are Tomasgard. Foto.
- Kraftmangel vil true både nye og eksisterende arbeidsplasser, sa Are Tomasgard (t.h) da rapporten for Oslo og Akershus ble lagt fram. Til venstre statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) og i midten Ole Erik Almlid, sjef i NHO.

Landets største kraftunderskudd

Oslo og Akershus er den regionen i Norge med størst kraftunderskudd. - Det haster å komme i gang med strømsparende tiltak, ny solenergi, og vi kan raskt bygge ut mer fjernvarme, men er LO-sekretær Are Tomasgard.

Energi

På oppdrag fra NHO og LO har Thema consulting kartlagt kraftsituasjonen rundt omkring i landet, som et ledd av Kraftløftet.

Oslo og Akershus er den regionen i Norge med størst kraftunderskudd, som du kan lese mer om i E24:  Landets største kraftunderskudd: Ber Oslo spare på strømmen – E24

- Det haster

- Det haster å komme i gang med strømsparende tiltak. Vi kan raskt bygge ut mer fjernvarme og sette opp solcellepanel, sier LO-sekretær Are Tomasgard, som har ansvar for energi i LOs ledelse.

- Energiselskapene bør dessuten bruke sine økonomiske muskler til å bygge ut mer kraftproduksjon der det er mulig.

- Kraftmangel vil ikke bare smerte privatøkonomien med høyere strømpriser. Kraftmangel vil også true både eksisterende og nye arbeidsplasser, advarer Tomasgard.

- Strømkrisa en vekker

Strømkrisen ble en vekker for de fleste av oss. Fra å ha rimelig og nok strøm, ble 2021 året vi opplevde strømpriser ingen hadde forestilt seg, og reelle diskusjoner om rasjonering av strøm. Dersom politikerne i Oslo og Akershus ikke kommer i gang med tiltak for å spare på strøm og produsere ny raskt, frykter LO og NHO en repetisjon av strømkrisen.

Konkret etterlyser LO og NHO i Oslo og Akershus derfor følgende grep fra våre folkevalgte: 

  1. ENØK-tiltak som monner – raskt
  2. Solenergi må ta en større plass i Oslo/Akershus
  3. Tiltak for å bygge ut nettilgangen.

Om Kraftløftet

Kraftløftet er et 3-partssamarbeid mellom regjeringen, NHO og LO for å få frem fakta om kraftsituasjonen, og hvilke forutsetninger som finnes for å satse på fornybare energikilder som sol, vind og vann. 

 LO og NHO besøker nå i høst alle regioner og fylker for å kartlegge hva kraftløftet betyr regionalt.

Rapporten fra Thema Consulting viser at hvis man ikke får til kraftløftet med ny kraft og mer nett, blir konsekvensene:

- Tap av arbeidsplasser, både eksisterende og nye

- Tapt konkurransekraft

- Høyere strømpriser

- Tapte klimamål.

Kontakt