Sammen om kraftløftet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sissel M. Skoghaug diskuterer Kraftløftet under Agenda Nord-Norges konferanse.
- Skal vi sikre den fortsatte utviklingen av arbeidsplasser, verdiskaping og klimaomstilling er kraft et at de viktigste vilkårene for å lykkes, sa LOs nestleder, Sissel M. Skoghaug under Agenda Nord-Norges konferanse.

Sammen om kraftløftet

– Skal Norge sikre en konkurransedyktig industriell aktivitet, krever det nok kraft til en konkurransedyktig pris. Det var budskapet fra LOs nestleder Sissel M. Skohghaug på en konferanse i regi av Agenda Nord-Norge.

Energi

Sammen med viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie understreket LOs nestleder hvor viktig det er å lykkes med å tilføre mer grønn energi til landsdelen. 

LO samarbeider med NHO og Olje- og energidepartementet om tiltak som skal sikre norske forbrukere og næringsliv tilgang på nok fornybar kraft, til konkurransedyktige priser. Dette trepartssamarbeidet kalles for «Kraftløftet». 

Statnett registrerer en etterspørsel som er nær det doble av dagens forbruk. I tillegg kommer mørketallene fra de som ikke melder inn sitt behov fordi de ikke har troen på at de vil få gjennomslag for dette.  

Positiv utvikling i nord

Nord-Norge har på tross av lavkonjunktur et av landets mest optimistiske arbeids- og næringsliv. Veksten i privat sektor er høyere enn for landet forøvrig, samtidig som at arbeidsløsheten er lavere enn landsgjennomsnittet. 

– Skal vi sikre denne positive utviklingen av arbeidsplasser, verdiskaping og klimaomstilling, er kraft et at de viktigste vilkårene for å lykkes, sa LOs nestleder.

I tillegg til innlegg fra salen fikk regionleder i LO Nordland Geir Myrflott anledning til å overrekke det regionale kunnskapsgrunnlaget for det framtidige kraftbehovet i Nord-Norge til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med NHO fikk han presentere det regionale kunnskapsgrunnlaget for det fremtidige kraftbehovet for landsdelen og hvilke utfordringer som kan oppstå hvis dette ikke følges opp. 

– Med dette kunnskapsgrunnlaget bidrar vi til å gi regjeringen et godt grunnlag for beslutning. Det er tid for handlekraft og vi trenger derfor å få satt i gang arbeidet med kraftutbygging så raskt som mulig, sa Myrflott.

 Du kan lese mer om Kraftløftet på denne siden 

Kontakt