LO fortsetter å vokse, særlig blant studenter og unge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO/Trond Isaksen

LO fortsetter å vokse, særlig blant studenter og unge

Medlemstallene for 2023 viser at LO fortsetter å vokse og det er særlig hyggelig lesning at økningen er størst blant studenter og unge.

Tallene for 2023 viser et totalt medlemstall på 1 007 451 medlemmer ved årsskiftet, hvor fullt betalende medlemmer utgjør 645 319. Det er en økning på 1,5 prosent fra samme tid året før!

Fullt betalende kan ses som et minstenivå for yrkesaktive medlemmer i LO. Sett mot sysselsettingen er LOs organisasjonsgrad 23,5 prosent. LOs medlemstall ser da ut til å holde tritt med utviklingen i sysselsettingen og vokser mest blant studenter og unge.

- Dette er gledelige tall som viser at satsingene våre langt på vei bærer frukter. Men vi kan ikke hvile på laurbærene selv om vi stabiliserer oss over en million medlemmer. Organisasjonsgraden vår er nå 23,5 prosent, noe som er lavere enn vi ønsker. Det betyr at vi må fortsette å stå på for å få flere inn i LO-familien, sier Terje Olsson.

Studenter utgjør 27 246 medlemmer, mens medlemmer under 35 år utgjør 244 940. Studentene økte med hele 1 537 medlemmer i løpet av 2023, altså en økning på 5,2 prosent. Unge medlemmer økte i fjor med 10 453 medlemmer eller rundt 4,5 prosent økning.