Gjør som nesten en million andre arbeidstakere: Ha Norges fremste arbeidsrettsadvokater i ryggen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nærbilde/portrett av en mann i 30-årene med briller ser mot kamera. Foto.
Foto: AdobeStock

Gjør som nesten en million andre arbeidstakere: Ha Norges fremste arbeidsrettsadvokater i ryggen

LO-advokatene bistår i både små og store saker på vegne av medlemmene sine. - Hvert år bistår vi mange arbeidstakere som aldri hadde sett for seg at de kom til å trenge bistand fra oss, forteller avdelingsleder Atle Sønsteli Johansen.

LOs juridiske avdeling behandler alle saker som har en tilknytning til arbeids- eller inntektsforhold, trygd eller yrkesrelatert forsikring eller erstatning, og ledes av den erfarne juristen, Atle Sønsteli Johansen. Han har vært en del av LOs juridiske avdeling siden 1997, og er ikke i tvil om at det er mange arbeidstakere som har fått større valuta for medlemskontingenten enn de kanskje hadde trodd på forhånd, da de plutselig stod i en betent arbeidskonflikt.

- Årlig håndterer vi rundt 300 rettstvister, hvor det eneste premisset er at saken har en viss tilknytning til arbeidslivet. Til sammen sikret vi medlemmene våre erstatningsutbetalinger

på hele 113 millioner i løpet av 2021, forteller Sønsteli Johansen.

- Du må tegne forsikring før det begynner å brenne

Det er medlemmene i LOs forbund som finansierer virksomheten i LOs juridiske avdeling, som per medlem utgjør cirka seks kroner av den månedlige medlemskontingenten. Særlig i starten av pandemien merket LOs forbund økt pågang av nye medlemmer. Det overrasker ikke Sønsteli Johansen.

- Det er liten tvil om at pandemien og de hyppige regelendringene, nesten fra dag til dag, gjorde at langt flere så verdien av å være fagorganisert. Særlig under starten av pandemien, men også til vanlig, får vi ofte henvendelser fra uorganiserte arbeidstakere som opplever arbeidskonflikter eller utfordringer, som ønsker hjelp. Men dem kan vi dessverre ikke hjelpe.

LOs juridiske avdeling hjelper medlemmene sine med smått og stort.

Advokatbistand er en av medlemsfordelene som inngår i medlemskapet hos samtlige LO-forbund. Derfor mener avdelingslederen at det å være fagorganisert kan sammenliknes med tegne en brannforsikring:

- Hvis du ønsker å ha tilgang på Norges største arbeidsrettsmiljø når behovet melder seg, så er det viktig å tegne medlemskap før det begynner å brenne. Hvis man melder seg inn etter at brannen har startet, er det som oftest for sent til at vi rekker å komme på banen tidsnok til å slukke brannen i den konkrete saken, forklarer han.

Bistår arbeidstakere innenfor alle bransjer og yrkesgrupper

Arbeidskonflikter rammer langt flere enn mange tror, også innenfor yrker mange vil karakterisere som trygge og tradisjonelle. Sønsteli Johansen forteller at avdelingen hans årlig bistår arbeidstakere som aldri hadde sett for seg at de kom til å trenge advokatbistand på jobb.

- Man vet sjelden at det vil oppstå problemer i et arbeidsforhold før man står midt oppi det. Det kan skje alle, og det kan skje når du minst venter det. Det ser vi gang på gang. Og det er ikke bare yrkesgrupper med svakt stillingsvern som opplever dette. I fjor bistod vi for eksempel både dommere som jobber i norske domstoler som plutselig mistet stillingen sin og landslagssjefen i hopp. Jeg tror nok ingen av disse hadde regnet med at de skulle få behov for hjelp fra oss noen gang. Men plutselig gjorde de det. Det gjelder mange, understreker han.

- Jo flere vi representerer, jo lettere er det å få gjennomslag

Flere av sakene som LO-advokatene fører for domstolene får betydning for millioner av norske arbeidstakere. Bare i fjor førte LOs jurister blant annet 61 saker for norske domstoler. Tre av disse ble behandlet i Høyesterett og LO-advokatene vant alle tre (link). En av disse sakene førte blant annet til at arbeidskontraktene til millioner av norske arbeidstakere måtte oppdateres, og kom på den måten langt flere arbeidstakere til gode enn dem den konkrete rettssaken gjaldt. Under lønnsoppgjøret forhandler juristene også frem andre arbeidsrettigheter som kommer alle norske arbeidstakere til gode, gjennom lovverk og tariffavtale som styrker rettighetene for både fagorganiserte og ikke-fagorganiserte.

- Arbeidet vi i LO gjør for å kjempe frem bedre rettigheter for alle arbeidstakere får alle glede av. Men jo flere vi representerer, jo enklere blir det også for oss å få gjennomslag for disse viktige seierne. Det tror jeg ikke de som ikke er med på spleiselaget tenker over, sier Sønsteli Johansen.

LO-advokatene bistår LOs medlemmer. Men det finnes ett unntak: Det rettspolitiske samarbeidet med hjelpeorganisasjonene Kirkens Bymisjon, Caritas og Frelsesarmeen. Gjennom dette samarbeidet har de spesialiserte arbeidsrettsadvokatene møtt på noen av de groveste tilfellene av misbruk av arbeidstakere. Sønsteli Johansen forteller at muligheten til å hjelpe denne gruppen arbeidstakere også er en viktig del av LOs juridiske arbeid.

- Gjennom dette samarbeidet møter vi folk som er så sårbare at de nærmest lever fra hånd til munn, og med en helt annen grad av utnyttelse enn det vi ellers ser. Disse arbeidstakerne bistår vi selv om de ikke er organiserte, forteller han.

Han håper og tror det rettspolitiske samarbeidet med hjelpeorganisasjoner har gjort det blitt vanskeligere for useriøse arbeidsgivere å slippe unna med grov utnyttelse av arbeidsfolk.

- For nå vet de at de risikerer å få LO på nakken. Og vi gir oss ikke før disse selskapene er endevendt, sier han bestemt.

Dette er LO-advokatene

LO-advokatene er landets desidert største arbeidsrettsmiljø med 54 ansatte. Alle er spesialister innenfor sine juridiske områder, og avdelingen er en del av rettshjelpstilbudet til LO-forbundenes medlemmer ved behov.

Avdelingsleder Atle Sønsteli Johansen leder Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett

- Som medlem har man ikke bare LO-advokatene i ryggen, men også over 50 000 tillitsvalgte og apparatet i det forbundet man er medlem hos. LO-advokatene er en stor del av dette maskineriet, og vi tar de sakene som forbundene ikke klarer å løse selv eller ber om hjelp til, forklarer Sønsteli Johansen.

Informasjon og juridisk rådgivning via sosiale medier

På Facebook-siden «LO-advokatene» svarer avdelingens jurister på spørsmål fra både medlemmer og ikke-medlemmer. Under korona opplevde gruppen en dobling av antallet medlemmer, som nå har over 35 000 medlemmer.

- Vi får inn utrolig mange henvendelser og svarer på tusenvis av spørsmål i løpet av et år. Innenfor jussen finnes det enkle svar på det aller meste, så størsteparten av disse spørsmålene går det raskt for oss å svare ut, forteller Sønsteli Johansen.

Du finner LO-advokatene på Facebook her.

Samtidig er Sønsteli Johansen tydelig på at verdien av et LO-medlemskap gir tilgang på langt bedre kompetanse og juridisk rådgivning enn tilbudet de har mulighet til å gi i sosiale medier.

- På Facebook svarer vi på generelle juridiske spørsmål. Men den viktigste bistandsjobben for den enkelte arbeidstaker gjøres av LOs 50 000 tillitsvalgte, de lokale avdelingene og de ulike forbundene. I kompliserte saker kobles vi på av forbundene, og da er du naturlig nok avhengig av å være medlem for at saken din skal få prioritet, avslutter han.

Usikker på hvilken LO-forbund som passer for deg? Se oversikten her.