LOs luftfartskonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Velkommen til LOs luftfartskonferanse - digital debatt!

Våre mer enn 8000 medlemmer innen luftfarten fortjener at LO setter utfordringene og bekymringene på den politiske dagsorden.  Vi har derfor besluttet at det vil være riktig og nødvendig at vi gjennomfører en nettbasert politisk debatt,  som alle kan se på.

Debatten vil bli gjennomført om morgenen den 12. november der Transport og kommunikasjonskomiteens medlemmer på Stortinget deltar.  Det er viktig for oss at flere av de spørsmålene og problemstillingene som skal debatteres kommer fra våre medlemmer og representerer ute på flyplassene.  Vi i LO ledelsen sammen med representanter fra ledelsen i de ulike fagforbundene planlegger å besøke tre flyplasser (Gardermoen, Flesland og Tromsø) for å få innspill til spørsmål og problemstillinger som kan benyttes i den politiske debatten.