Kalender

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kalender

LO IKT-konferansen 2019

Kunstig intelligens - muligheter og utfordring. Bli med på en spennende dag med debatter og diskusjon!

LOs olje- og gasskonferanse 2019

Norge produserer om lag like mye olje og gass. Nær all gassen og hovedparten av oljen selges til Europa. Over 200 tusen er sysselsatt i eller med leveranser til petroleumsnæringen. Debatten om næringens fremtid pågår for fullt, sterkt preget av den globale klimautfordringen. På LOs olje og gasskonferanse settes spørsmålene på agendaen. Tradisjonen tro blir det en konferanse med dialog mellom tillitsvalgte, sentrale politikere og arbeidsgiverne.

Olje og gass

LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid 2019

For barn og unge er det av grunnleggende betydning å lære seg måter å delta i og medvirke i samfunnet på, det være seg i smågrupper, i lokalsamfunnet, i organisasjonslivet og i samfunnet i stort. I Norge har vi et demokratisk samfunnssystem med gode og viktige kvaliteter, og det er mange måter og veier for de unge å vokse inn i dette på.