LOs program under Arendalsuka

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy under en tidligere Arendalsuke
Foto: Pierluca Taranta/LO

Takk for oss, Arendalsuka

I år ble Arendalsuka arrangert fra 14. til 18. august, og LO og forbundene var til stede med et bredt program.

LO og LOs forbund inviterte til flere spennende debatter og interessante arrangementer i Bankgården under Arendalsuka. 

Her finner du oversikt over alle arrangementene:

Program mandag 14. august

Arrangementer i møterom 4. etasje: 
 
10.30-11.15: Bærekraftig matomsorg i helse- og omsorgstjenestene 
Arr: Fagforbundet og Pensjonistforbundet  
Sted: Møterom 4. etg
Pensjonistforbundet og Fagforbundet inviterer til et foredrag om bærekraftig matomsorg i helse- og omsorgstjenestene. Dette vil være en viktig arena for å diskutere hvordan vi kan sikre en mer bærekraftig og sunn matkultur i helsesektoren.  
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
12.00-12.45: Menneske som maskin. Vil det føre til butikkdød eller redde arbeidsplasser? 
Arr: HK Norge og Virke 
Sted: Møterom 4. etg
Vil kunstig intelligens føre til tap av arbeidsplasser og butikkdød? Eller kan dette være starten på en ny måte å handle på, med nye arbeidsplasser og nye butikker? 
I tillegg til eksperter på kunstig intelligens kommer Bernt Apeland fra Virke og Christopher Beckham fra HK Norge. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.
 
13.30-14.15: Hvem tar vare på lærlingen? – Er arbeidsplassen en trygg og tydelig arena for unge i arbeidslivet? 
Arr: Akan kompetansesenter  
Sted: Møterom 4. etg
Hvem tar vare på lærlingen når livet ikke går på skinner? 
Hvem har ansvaret dersom lærlingen opplever problematisk bruk av alkohol, rusmidler, medikamenter, spill eller doping? 
Faller lærlingen mellom to stoler? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
16.45-17.30: Norsk fredsdiplomati – like relevant fortsatt?
Arr: LO 
Sted: Møterom 4. etg
Med Norges avhengighet av utlandet og sikkerhets-, utenriks- og utviklingspolitikk under press, vil vi i dette arrangementet snakke om utfordringer, rammer, mål og veivalg for norske interesser og for vårt utenrikspolitiske engasjement. 
Arrangementet er en samtale mellom utenriksminister Anniken Huitfeldt og ambassadør Kåre Aas. Samtalen ledes av Liv Tørres. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.
 
18.15-19.00: Fattigdom i verdens rikeste land. Hvor dyrt er det å være vennen din? 
Arr: FO 
Sted: Møterom 4. etg
Fattigdom er et alvorlig og voksende samfunnsproblem som rammer stadig flere når prisene, rentene og andre utgifter øker. Hva er årsakene og konsekvensene av fattigdom? Hvordan oppleves det å være fattig i verdens rikeste land? Hva kan politikerne og storsamfunnet gjøre for å forebygge og redusere sosiale problemer? 
I denne podcast-liveinnspillingen får du svar gjennom å høre fra tre ulike perspektiver på fattigdom. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
Arrangementer ute i Bankgården:
 
12.30-13.15: Rett personell på rett sted til rett tid – Oppgavefordeling i helse- og omsorgstjenesten 
Arr: Fagforbundet og Norsk Manuellterapeutforening 
Sted: Ute i Bankgården
Helsepersonellkommisjonen slår fast at det er lite rom for å øke antallet helsepersonell samlet sett, selv om etterspørselen etter helsetjenester er ventet å øke. 
På dette arrangementet presenterer Fagforbundet og Norsk Manuellterapeutforening synspunkter på hvordan oppgavedeling i helse- og omsorgstjenesten kan skje i praksis. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
14.00-14.45: Velferdsstaten under press – er det dette skattepengene våre går til?
Arr: LO og forbundene 
Sted: Ute i Bankgården
Hvordan vi skal organisere velferdstilbudene i kommunene, er et viktig politisk spørsmål ved høstens lokalvalg. Er det fellesskapet - sammen med ideelle aktører - som skal ha hovedansvaret for skolene, barnehagene, sykehusene og sykehjemmene? Eller får vi bedre tilbud til innbyggerne dersom de kommersielle får tilby alternative velferdstilbud?
Og er det sånn at kvaliteten og arbeidsvilkårene til de ansatte blir satt under press dersom de kommersielle får mer ansvar for tjenestene?
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.
 
15.30-16.15: Hvor skal arbeidsfolka bo? 
Arr: LO  
Sted: Ute i Bankgården
Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra LOs boligpolitiske utvalg sett på utviklingen i boligmuligheter for mennesker med yrker som er representative for LO-forbundenes en million medlemmer. 
I møtet vil analysen bli presentert - og så vil vi diskutere konsekvenser, utfordringer og løsninger på misforholdet mellom arbeidskraftsbehov og boligtilbud, både i byer og i distriktene. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.
 
19.30-23.00: Kickoff for hele fagbevegelsen 
Arr: Fellesforbundet 
Sted: Ute i Bankgården
Vi sparker i gang Arendalsuka med politisk debatt, underholdning, mat, drikke og mingling! 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.

Program tirsdag 15. august

Arrangementer i møterom 4. etasje: 

09.00-10.30: Fagskoler på vent 
Arr: FLT og HK Norge 
Sted: Møterom 4. etg
Det er mange utredninger om fagskolene. Hvor står vi nå med kunnskapsgrunnlaget? Hva er kompetansebehovet for fremtiden, og hvor går sektoren videre? Hva med plasser, finansiering, gratisprinsippet og kvalifikasjonsrammeverket? Vi tar debatten! 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
12.15-13.00: Ekomnettet: Har vi kontroll på kritisk infrastruktur? 
Arr: EL & IT Forbundet 
Sted: Møterom 4. etg
De fleste samfunnsfunksjoner understøttes av elektronisk kommunikasjon, og utfall av ekom-infrastruktur kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnet. Hvorfor stiller vi da så svake kompetansekrav til de som skal arbeide med kritisk infrastruktur? 
 
Gjennom dette seminaret vil vi belyse dagens regelverk for arbeid i ekomnett, samt hvilke utfordringer det kan ha for driftssikkerhet og kontroll over hvem som har tilgang til ekomnettet. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
13.30-14.15: Må vi bare tåle det? Vold og trusler mot skole- og barnehageansatte  
Arr: Skolenes Landsforbund  
Sted: Møterom 4. etg
Hva er den ansatte i skole og barnehages verneutstyr? Og hva er ledelsens ansvar og plikter? 
Grunnskoleansatte har tre ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med andre yrker. I tillegg er ansatte både i barnehage og skole utsatt for høye emosjonelle krav, som igjen kan gi søvnvansker eller arbeidsrelaterte psykiske plager. 
Hvilken rolle har den tillitsvalgte og verneombud sammen med ledelsen inn mot dette viktige arbeidet?
Les mer på Arendalsuka sine nettsider. 
 
15.00-15.45: Nye verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet 
Arr: Fair Play bygg Norge  
Sted: Møterom 4. etg
Vi utfordrer Inger Coll og Erik Nilsen til å presentere sine tanker om nye og mer effektive verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Det er stor interesse for denne problemstillingen både i Høyre og hos Arbeiderpartiet. Vi har invitert stortingsrepresentanter fra begge partiene til å kommentere innspillene fra Inger Coll og Erik Nilsen. Trine Lise Sundnes (AP) og Aleksander Stokkebø (H), begge fra Arbeids - og sosialkomiteen. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
16.15-17.00: AFP kun for de privilegerte? 
Arr: NNN, NAF og HK Norge 
Sted: Møterom 4. etg
Debatten rundt avtalefestet pensjon har pågått i årevis, mange mener ordningen er moden for en oppussing. Dagens ordning er ment for å beskytte de med de hardeste jobbene. De som er nederst på lønnsstigen har ikke råd til å gå av med tidligpensjon, mens svært mange med vanlige kontorjobber drar stor nytte av dagens AFP. Dagens AFP ble faset inn på 90-tallet, og ble til gjennom en enighet mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening (Nå NHO) i 1988. Men er partene klare for en oppdatert ordning? Eller bør vi heller la AFP få lov til å dø av seg selv?
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
18.15-19.00: Mer buss og bane for pengene – Tillitsreform i kollektivtransporten 
Arr: Fagforbundet 
Sted: Møterom 4. etg
Regjeringen har lansert en tillitsreform, der målet er bedre offentlige tjenester, blant annet ved å detaljstyre mindre og bidra til mer samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Forbundslederne i Fagforbundet og Fellesforbundet, Mette Nord og Jørn Eggum, diskuterer LOs arbeid mot anbud i bussbransjen og hvordan tillitsreformen kan lykkes. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
Arrangementer ute i Bankgården:

11.00-11.45: Vegg, vindu, dør! Hva skjedde med kontoret? 
Arr: NTL 
Sted: Ute i Bankgården
Åpne kontorløsninger er på fremmarsj, men hvorfor bygges det kontorløsninger som beboerne ikke ønsker seg og mange holder seg borte fra? 
Hva gjør åpne kontorlandskap med arbeidsmiljøet, produktiviteten og trivselen? Og bidrar de til et mindre inkluderende arbeidsliv? I Bankgården tar vi debatten om hvordan det offentlige kan bygge arbeidsplasser for fremtiden hvor de ansatte trives. Vil cellekontoret gjøre et comeback? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
12.30-13.15: Hverdag hele uka? 
Arr: HK Norge  
Sted: Ute i Bankgården
Står annerledesdagen for fall? Blir det søndagsåpne butikker i alle de største kommunene i Norge? 
I Norge så skal butikkene være stengt på søndager, åpningstidsloven bestemmer dette. Det er likevel en del unntak i loven som åpner for åpne butikker.  
Høstens valg kan endre de politiske fargene i mange norske kommuner. Vil Høyre, Venstre og Frp åpne for søndagsåpne butikker i mange store og små kommuner? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
14.00-14.45: Mindre av alt – raskere  
Arr: Fagforbundet og KS 
Sted: Ute i Bankgården
En omstilling fra lineær til sirkulær økonomi er et viktig ledd i arbeidet med å nå de overordnede natur-, klima- og miljømålene. 
Vi presenterer grunnleggende tanker omkring sirkulærøkonomi, og løfter frem hvordan kommunene kan og vil spille en nøkkelrolle i å utvikle samfunnet i en sirkulærøkonomisk retning.
Les mer på Arendalsuka sine nettsider. 
 
15.30-16.15: Sterke fellesskap gir trygge ungdommer – hvordan forebygge psykisk uhelse hos unge 
Arr: LO, SL, Fagforbundet og FO 
Sted: Ute i Bankgården
Hvordan skaper vi gode oppvekstsvilkår for barn og unge, slik at vi forebygger psykisk uhelse? 
Innlegg ved Heidi Aase, avd.dir. barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet 
Debatt mellom AUF-leder Astrid Hoem og leder i Unge Høyere Ola Svenneby. 
Panelsamtale med medlemmer av FO, Skolenes Landsforbund og Fagforbundet. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.
 
17.00-17.45: Hva skal til for å bevare frontfaget? 
Arr: LO Stat 
Sted: Ute i Bankgården
Enkelte økonomer, tillitsvalgte og fagforeninger tar til orde for at frontfaget har utspilt sin rolle. At industrien er for liten relativt sett til å kunne sette standarden for lønnsoppgjørene, og at store deler av næringslivet ikke følger frontfaget uansett. Kan da frontfaget overleve? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
19.30-20.45: Offentlige kvinner: Hatet for kjønn, ikke for ytringer 
Arr: LO 
Sted: Ute i Bankgården
LO setter hets mot kvinner i sosiale medier/medienes kommentarfelt på dagsorden. Kvinner som har en stemme i det offentlige, i politikken, i samfunnsdebatten, i journalistikken og på humorscenen, blir utsatt for en annen form for verbal hets enn menn. 
Hvordan oppleves ytringsfrihetens handlingsrom ulikt for menn og kvinner? Og hva skjer med samfunnet om halve befolkningen trues til taushet? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.
 
Bankgården Streetfood Arendal
21.00: Konsert med Bare Egil 
Gå til Facebook-arrangementet her.

Program onsdag 16. august

Arrangementer i møterom 4. etasje: 
 
10.30-11.15: En norsk ledelsesmodell for fall? 
Arr: FLT 
Sted: Møterom 4. etasje
Mange tillitsvalgte sier at det er vanskelig å ha internasjonale eiere. Beslutninger blir flyttet ut av landet, og arbeidslivets spilleregler blir vannet ut. Hva er norsk ledelse, hvordan bevare og utvide kunnskapen om denne, og hvordan hindre at den vannes ut? 
Hannah Gitmark har skrevet om det som er en norsk ledelsesmodell, og kunnskapen om den hos ledere. Tillitsvalgte Lars Chr Nilsen fra FLT og Asle Reime fra Industri Energi samtaler om dette fra tillitsvalgtes ståsted. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
13.30-14.15: Innleie i industrien  
Arr: Fellesforbundet 
Sted: Møterom 4. etasje
Stortinget vedtok 1. april regjeringens forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. I hvilken grad har de nye reglene påvirket arbeidslivet? Vi tar debatten om innleie og de nye innleiereglene. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
15.00-16.00: Stor kommunereform eller sterk inntektsutjevning? 
Arr: Fagforbundet 
Sted: Møterom 4. etasje
Kommunene danner grunnmuren i velferdsstaten. Eldreomsorg, barnevern, næringsutvikling og klimatilpasning, skoler og barnehager drives av kommunene. Det er et stort ansvar for lokale folkevalgte og kommunalt ansatte. Mange mener at ressursene ikke strekker til. Hva må gjøres? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
16.45-17.30: Digital sikkerhet som en del av totalberedskapen 
Arr: Norges offisers- og spesialistforbund 
Sted: Møterom 4. etasje
Digital beredskap må bli del av totalberedskapen. Det digitale risikobildet er endret, og nye digitale trusler kommer fra alt fra usikre hjemmekontorløsninger til angrep på nødvendig infrastruktur. Norges totalforsvar avhenger av god håndtering av digitale trusler og bekjempelse av cyberangrep. Hvordan kan Forsvaret og myndigheter, men også enkeltpersoner og bedrifter styrke den digitale beredskapen? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
Arrangementer ute i Bankgården:
 
12.30-13.15: Tilgjengelighet vs. avkobling - Hvordan håndtere en digital arbeidshverdag?
Arr: LO 
Sted: Ute i Bankgården
Hvordan skiller vi mellom jobb og fritid når arbeidsstedet er der hvor vi har en pc, mobil og internett? Og hva kan vi gjøre for å sikre at vi kan koble av og ikke være tilgjengelig til enhver tid? 
Hvordan påvirker fjernarbeid og det å jobbe hjemmefra likestillingen? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.
 
14.00-14.45: Lansering av eksportmeldingen 2023 
Arr: LO  
Sted: Ute i Bankgården
På dette arrangementet presenteres kort noen sentrale funn fra rapporten Eksportmeldingen 2023. Deretter vil funnene kommenteres av paneldeltakerne. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
15.30-16.45: Hvem er det vi jobber for i eldreomsorgen? Tre livsfortellinger 
Arr: Fagforbundet og Verdighetsenteret 
Sted: Ute i Bankgården
Arrangørene ønsker å åpne et «rom» for de små og nære, personlige historiene om det å bli gammel. Programmet er bygget rundt tre livsfortellinger, som på ulike måter synliggjør eldres ressurser og utfordringer. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
18.30-19.30: Løst og fast – tilknytning til arbeidslivet 
Arr: LO og Norsk Industriarbeidermuseum 
Sted: Ute i Bankgården
I alle tider har fagbevegelsen utfordret og utviklet vilkår for arbeidsfolk, og sikret trygghet og langsiktighet. På dette arrangementet setter vi søkelyset på løs og fast tilknytning til arbeidslivet gjennom historien.  
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.

Program torsdag 17. august

Arrangementer i møterom 4. etasje:
 
09.00-10.00: PTSD - kriminalomsorgens største trussel 
Arr: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 
Sted: Møterom 4. etg
Undersøkelser i Danmark viser at det er betydelig høyere antall fengselsbetjenter med PTSD-symptomer enn det er blant politi og veteraner fra forsvaret. I september offentligjøres omfanget av hvor omfattende de psykiske belastningsskadene er blant fengselsbetjenter i Norge. NFF har grunn til å tro at problemene er minst like omfattende i Norge som i Danmark, da Norge har dobbelt så mange vold og trusselhendelser som Danmark. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
10.30-11.15: Sammen mot digitalt utenforskap 
Arr: Fagforbundet 
Sted: Møterom 4. etg
Digitalt utenforskap er et vedvarende samfunnsproblem som rammer mennesker i ulike livvssituasjoner. Hvordan kan vi sammen gjøre de endringer som er nødvendige for å inkludere alle i det digitalte skiftet - også når det gjelder offentlige tjenester? Hvor skal innbyggerne få hjelp med digitale spørsmål i framtiden? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.

12.00-12.45: Hva gjør Norge når EU overhaler energi- og klimapolitikken? 
Arr: Industri Energi 
Sted: Møterom 4. etg
Som ikke-medlem har vi ikke alltid en plass rundt bordet. Alle regjeringer de siste 50 årene har sagt at de skal føre en aktiv europapolitikk. Men hva betyr egentlig det? Hvordan jobber Norge opp mot EU? Og hva kan vi gjøre annerledes? 
Som det største eksportforbundet i LO tar Industri Energi debatten: Hvordan fører Norge en aktiv europapolitikk når Europa tar styringen i energi- og klimapolitikken? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
 
Arrangementer ute i Bankgården 
 
15.30-16.15: Må vi velge mellom klima, natur og arbeidsplasser?  
Arr: LO, Fagforbundet, El- og IT forbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, NNN, Industri Energi, Fellesforbundet, NTL, Norsk Flygerforbund, FLT, FO, HK Norge 
Sted: Ute i Bankgården
I dette arrangementet ønsker LO å skape en diskusjon om hvordan vi skal ivareta naturhensyn, få til de nødvendige utslippskuttene og sørge for rettferdig omstilling på samme tid? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.
 
17.00-17.45: Tillitsvalgttreff – Valgkampoppspill 
Arr: Fagforbundet 
Sted: Ute i Bankgården
Fagforbundet inviterer rikspolitikere og lokalpolitikere til kjappe dueller og utspørringer om viktige temaer for Fagforbundets medlemmer under årets kommune- og fylkestingsvalg. Hvem vil sikre hele, faste stillinger, kvalitet i eldreomsorgen og sterke offentlige velferdstjenester? Kanskje en forbundsleder eller to også må svare på kritiske spørsmål fra politikerne? 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.

21.00-23.00: Partilederdebatten på storskjerm 
Arr: LO 
Sted: Bankgården Streetfood Arendal
Tradisjonen tro viser LO partilederdebatten på storskjerm. Ta med fagforeningskamerater, venner og bekjente til Bankgården og se debatten sammen med gode venner i fagbevegelsen. 
Les mer på Arendalsuka sine nettsider.
Gå til Facebook-arrangementet her.