Frokostseminar: Oppdrag eller ansettelse?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Frokostseminar: Oppdrag eller ansettelse?

Når har du rett på ansettelse og når skal du være oppdragstaker? Vi serverer enkel frokost og kaffe til seminaret.

1. januar 2024 trådte ny arbeidsmiljølov § 1-8 i kraft og dermed styrkes rettighetene til ansettelse. 

Stiller du din personlige arbeidskraft til disposisjon for andre? Er du underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll? Da har du rett på ansettelse ifølge loven. Dette er ikke nytt, men loven er nå forsterket og tydeliggjør krav om ansettelse.

På dette frokostseminaret vi du få en innføring i hva lovendringen betyr i praksis. Arbeidstilsynet presenterer sine virkemidler og hvilke konsekvenser loven får for dem og for andre. LO-sekretær Trude Tinnlund åpner seminaret.

Vi får høre fra Harald Bakkebye Moe, som kjempet for ansettelse og nådde fram i "Tromsø-saken" som gikk helt til Høyesterett, hva det har betydd for ham. 

Til slutt en samtale om lovens konsekvenser for arbeidslivspolitikken. Hva betyr dette for de som i dag er oppdragstakere uten å reelt være det? Og hvilke krav stilles til arbeidsgiver?

Du møter bl.a.: 

  • Lars Christian Fjeldstad, LO-advokat som førte «Tromsø-saken» til Høyesterett
  • Stian Johansen og Cathrine P. Reusch, Arbeidstilsynet
  • Harald Bakkebye Moe, sanger, vant fram til fast ansettelse i «Tromsø-saken»
  • Ida Nygaard, Nygaard design
  • Per Vidar Kjølmoen, Stortingsrepresentant AP i Arbeids- og sosialkomiteen
  • Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre i Arbeids- og sosialkomiteen
  • Julie Lødrup, førstesekretær i LO 
  • Aslak Borgersrud, journalist og leder arrangementet.

Hvis dette høres interessant ut, kan vi også friste med et webinar 13. februar LO-advokat Lars Christian Fjeldstad. I webinaret besvarer han spørsmål om endringene i arbeidsmiljøloven og hva de betyr for deg som oppdragstaker i dag. 

Kontakt

Kalender