Frokostmøte: Betaler byggenæringen prisen for den økonomiske politikken?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Frokostmøte: Betaler byggenæringen prisen for den økonomiske politikken?

LO Norge og Fellesforbundet arrangerer frokostmøte om situasjonen i byggenæringen. Hvorfor er det krise i næringa? Og hva blir konsekvensene for norsk økonomi, arbeidsplasser og boligforsyning ved et videre fall?

Torsdag 21. mars arrangerer LO og Fellesforbundet frokostmøte om byggenæringen på Kulturhuset kl. 7.45-9.30, med programstart kl. 8.15.

Det serveres kaffe og enkel frokostmat fra kl. 7.45

Program:

Programleder: Hannah Gitmark, Agenda

08.15

Velkommen fra LO

Steinar Krogstad i LOs ledelse ønsker velkommen

08.20

Krise i byggenæringa? Hva sier SSBs siste konjunkturvurdering oss?

Thomas von Brasch, forskningsleder i SSB

08.30

Risikerer vi unødvendig stillstand og arbeidsløshet i landets største fastlandsnæring?

Liv Anna Lindman, LO-økonom

08.40

Hvordan vil stillstand i boligbyggingen påvirke forholdene på boligmarkedene fremover?

Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL

08.50

Kan fall i byggenæringen skape ringvirkninger som utfordrer Norges finansielle stabilitet?

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika

09.00

Debatt: Trengs det ekstraordinære tiltak og offentlige grep?

  • Christian Justnes, forbundssekretær for Fellesforbundet
  • Nina Solli, administrerende direktør for NHO Byggenæringen
  • Siri Gåsemyr Staalesen, stortingspolitiker og boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
  • Freddy André Øvstegård, stortingspolitiker og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen for SV

Boliginvesteringene har falt drastisk det siste året, og dette skaper store utfordringer for bygge- og anleggsbransjen. Husholdningenes rentekostnader ligger på nivåer som ligner bankkrisen på 90-tallet, og dette struper etterspørselen. Boligprodusentenes boligbarometer viser rekordlav aktivitet både når det gjelder igangsetting og salg av nye boliger.

LOs konjunkturanalyse viser at det er handlingsrom i den økonomiske politikken for å støtte næringen gjennom målrettede midler til offentlige byggeprosjekter. Uten nye byggeprosjekter er det sannsynlig at arbeidsledigheten i bransjen vil øke betydelig.

Samtidig opplever mange en betydelig mangel på rimelige og trygge boliger. For mange er det umulig å kjøpe egen bolig uten arv eller flaks, og leieprisene er historisk høye.

Fellesforbundet og NHO Bygg har sammen utarbeidet en pakke med ekstraordinære og treffsikre tiltak for byggenæringen. Arbeidslivets parter jobber nå for at innsatsen intensiveres. Tiltak som sikrer arbeidsplasser, fagkompetanse og den norske økonomien kan også bidra til å møte behovet for flere boliger. Hva gjenstår for at disse tiltakene skal iverksettes så raskt som mulig?

Kalender