Forsvars- og beredskapskonferansen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Banner med tekst: Forsvars- og beredskapskonferansen Østfold med kommunevåpnet til  Østfold.

Forsvars- og beredskapskonferansen i Østfold

Vi ønsker å invitere til Forsvars- og Beredskapskonferansen som finner sted den 28. mai på Smart Innovation Arena i Halden. Hensikten med dette arrangementet er å samle regionens tillitsvalgte, ledere og relevante nøkkelpersoner for å sette fokus på utfordringene knyttet til vår felles sikkerhet og beredskap.

Program for dagen:

11:00-13:00 - SESJON 1

Forståelse av trusselbildet og regionens
betydning i ett øst-vest perspektiv

Vi starter dagen med en velkomst fra Fylkesordfører
i Østfold og Ordfører i Halden, etterfulgt av et
åpningsforedrag fra Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
Kristoffersen vil belyse trusselbildet, med perspektiver
på regionens betydning i lys av NATOs utvidelse
østover.

14:00-16:30 - SESJON 2

Samarbeid, teknologiske løsninger og
strategiske perspektiver

Etter lunsj vil vi fordype oss i temaer som tillit og
samarbeid i den nordiske samarbeidsmodellen, samt
utforske status og muligheter knyttet til kunstig
intelligens i forsvar av kritisk infrastruktur.
Vi avslutter dagen med en paneldebatt om samarbeid,
arbeidsliv og bruk av kunstig intelligens for å beskytte
mot cyberangrep og annen sabotasje, etterfulgt
av et avsluttende foredrag som oppsummerer
dagen og ser fremover mot veien for regionen og
Østfoldssamfunnet.

Oppfølging etter konferansen

Etter konferansen vil det være en serie workshops
som fokuserer på den praktiske anvendelsen av AI
i forsvar av kritisk infrastruktur og identifisering av
sårbarheter i energisektoren. Vi vil også utforske
konsekvensene og mulighetene for hvordan
Østfoldsamfunnet kan og bør bidra og samarbeide
videre. En oppfølgingsseminar vil sørge for at de
viktige diskusjonene og initiativene fra konferansen
følges opp og realiseres

Kalender